Plan z gwarancją kapitału 
możesz kupić zdalnie

Wypłata ustalonego kapitału dla Ciebie i zabezpieczenie przyszłości Twoich bliskich
Zamów kontakt z agentem
Twoje ubezpieczenie na życie
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Ci ubezpieczenie na życie Plan z gwarancją kapitału 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Wypłata kapitału dla Ciebie
wypłata z tytułu dożycia może być równa 50%, 100%, 150% lub 200% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci
Gdyby Ciebie zabrakło
Gdyby Ciebie zabrakło wskutek wypadku
Poważne zachorowania
liczba chorób i zabiegów:
wariant standard - 20
wariant komfort - 36
Utrata samodzielności
Pobyt w szpitalu
wypłata za dzień pobytu
Operacja
wypłata wyliczana jako procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego
Renta, gdyby Ciebie zabrakło
wypłata miesięczna przez określony czas
Leczenie za granicą w razie poważnego zachorowania
do 1 mln euro w roku polisowym (2 mln euro w trakcie całego życia ubezpieczonego) 
Pakiet Assistance dla rodziny
Umów spotkanie z agentem
Znajdź agenta

Plan z gwarancją kapitału 

To ubezpieczenie na życie łączy ochronę ubezpieczeniową z długoterminowym oszczędzaniem. Świadczenie, którego minimalna wartość jest wybierana przy zawieraniu umowy, wypłacamy albo wskazanym przez Ciebie osobom albo Tobie – jeśli dożyjesz do ustalonego wcześniej dnia. Pieniądze te otrzymasz w formie jednorazowej lub w formie regularnej renty: dożywotniej lub okresowej.

Możesz dostosować sumę ubezpieczenia i oczekiwaną wysokość kapitału na koniec ubezpieczenia – masz do wyboru 4 warianty ubezpieczenia. W trakcie trwania ubezpieczenia możesz też wpłacać składki doraźne, które będą lokowane w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Świadczenie z umowy głównej na koniec ubezpieczenia nie będzie obciążone podatkiem od zysków kapitałowych, a w przypadku śmierci ubezpieczonego – świadczenie nie będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn.

Zgłoszenie roszczenia

Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.

Chcesz zgłosić roszczenie?

Zgłoś online Jak obsłużymy Twoje roszczenie

Często zadawane pytania o ubezpieczenie na życie
Plan z gwarancją kapitału 

Zobacz więcej pytań

Potrzebujesz pomocy?

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
NAPISZ DO NAS
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.