Menu back

Notowania funduszy Allianz

Notowania

Sprawdzaj na bieżąco wyniki inwestycyjne Twoich funduszy.

Fundusze inwestycyjne TFI

Dowiedz się więcej o TFI

Fundusze inwestycyjne Allianz to nowoczesna forma pomnażania kapitału, która daje możliwość osiągnięcia wysokich zysków w dłuższym horyzoncie czasowym. Do inwestycji w różne rodzaje funduszy zachęcamy szczególnie aktywnych inwestorów, planujących długoterminowe oszczędzanie!

Notowania funduszy inwestycyjnych

Notowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A. Bieżąca i archiwalna wartość jednostek uczestnictwa, wykresy, zmiany.

Sprawdź notowania

Otwarty Fundusz Emerytalny

Dowiedz się więcej o OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny - kapitałowy filar Twojej emerytury.

Otwarty Fundusz Emerytalny

Aktualne i historyczne wartości jednostki rozrachunkowej.

Sprawdź notowania

Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Dowiedz się więcej o IKE i IKZE w DFE

Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w Allianz Polska Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym to wygodny sposób dodatkowego oszczędzania na emeryturę z korzyściami podatkowymi.

Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Aktualne i historyczne wartości jednostek rozrachunkowych.

Sprawdź notowania

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Chcesz jednocześnie inwestować oraz chronić siebie i swoich bliskich?
Zbuduj z nami swój „Plan na dziś i jutro”, który będzie idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

Dowiedz się więcej o UFK

Notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla umów ubezpieczeniowych na życie.

Sprawdź notowania

  Komunikaty, wykazy oraz informacje o zmianach

Informacje o zmianach w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Rozwiń. Sprawdź.

Informacja o likwidacji funduszu Allianz UniObligacje Zamienne 12/2016

Informacja o likwidacji funduszu Allianz Templeton BRIC Fund 12/2016

Informacja o zmianie statutu 06/2016 NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego i NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged)

Informacja o połączeniu funduszu Allianz NN Selektywny z funduszem Allianz NN Akcji Plus 06/2016

Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej Allianz Investor Akcji 03/2016

Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej oraz zmianie nazwy Allianz NN Globalnych Możliwości 03/2016

Informacja o zmianach w funduszach Allianz 10/2015

Informacja o przejęciu Subfuduszu Alllianz Akcji Plus przez Subfundusz Allianz Selektywny 09/2015

Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej UFK Allianz Skarbiec Kasa 08/ 2015

Informacja o zmianie nazw funduszy Allianz 07/2015

Informacja o zmianach w funduszach Allianz 06/2015

Informacja o zmianach w ofercie funduszowej dla Planu Inwestycyjnego Prestiż

Informacja o zmianach w funduszach Allianz 02/2015

Informacja o zmianach w funduszach Allianz 01/2014

Informacja o zmianie w funduszach Allianz 06/2014

Informacja o zmianach w funduszach Allianz 11/2013

Informacja o zmianach w funduszach Allianz 09/2013

Informacja o wycofaniu z oferty UFK Allianz UniDolar Obligacji

Informacja o zmianie statutu Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Kontakt

www.allianz.pl - Kontakt z Allianz 

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

www.allianz.pl - Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.