Ubezpieczenie turystyczne 

Wszechstronna ochrona i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą
Twoje podróże
Twoje korzyści 

Sprawdź, co zapewni Ci ubezpieczenie turystyczne

Przesuń, by zobaczyć więcej

Koszty leczenia i assistance
wysokie sumy ubezpieczenia – do 1,5 mln zł i możliwość przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o 48 godzin w cenie 
Hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne
bez udziału własnego
Transport medyczny
bez limitu
Poszukiwanie i ratownictwo
do 75 000 zł przy wykupieniu Assistance sport
Opóźnienie w podróży
Pobyt w szpitalu
do 200 zł za dzień – maks. 10 dni z kartą EKUZ
Nieszczęśliwe wypadki
opcjonalnie
Bagaż podróżny
opcjonalnie
OC w życiu prywatnym
opcjonalnie
Rezygnacja z wyjazdu lub skrócenie imprezy
opcjonalnie
Dodatkowe usługi assistance
opcjonalnie

Ubezpieczenie turystyczne

Proste zgłoszenie szkody w podróży

Wyjeżdżasz za granicę albo podróżujesz po Polsce i masz ubezpieczenie turystyczne Allianz
Stało się coś, co obejmuje Twoje ubezpieczenie – zgłaszasz to pod numerem 224 224 224 czynnym 24/7
Możesz czuć się spokojnie – przyjmiemy Twoje zgłoszenie i udzielimy Ci szybkiej pomocy w trakcie podróży

Często zadawane pytania o ubezpieczenie turystyczne 

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.