Menu back

Oferta ubezpieczeń

Transport i komunikacja

Allianz oferuje szeroki zakres ubezpieczeń komunikacyjnych i transportowych. Staramy się zrozumieć potrzeby klienta i dostować rozwiązania do specyfiki jego branży i firmy.

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Oferta ubezpieczeń transportu

Ubezpieczenie mienia w transporcie - Cargo

Ubezpieczenie może zapewnić finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.
Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, także w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu.

Korzyści:

 • Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia transportu własnego o wszystkie rodzaje kradzieży
 • Brak zwyżek składki za płatność ratalną
 • Dostosowanie sposobu rozliczenia i formy płatności składki do oczekiwań i potrzeb klienta

OC przewoźnika drogowego i spedytora

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Ochroną ubezpieczeniową można objąć dodatkowo odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego wykonującego czynności przewoźnika drogowego.

Korzyści:

 • Składka ubezpieczeniowa ustalona na podstawie indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego
 • Suma gwarancyjna ustalona na każde zdarzenie, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz za wszystkie szkody powstałe z jednego zdarzenia zaistniałego w okresie ubezpieczenia

Ubezpieczenie floty

Wieloletnie doświadczenie Allianz zgromadzone w Polsce i na świecie pozwoliło nam przygotować specjalny program ubezpieczeniowy dla flot samochodowych.

Korzyści:

 • Jasne procedury ubezpieczania pojazdów
 • Stałe stawki i warunki ubezpieczenia
 • Uproszczona dokumentacja
 • Możliwość wyboru kilku wariantów 
 • Dogodne formy płatności składki

Ubezpieczenie w leasingu

Allianz oferuje pełen zakres ubezpieczeń komunikacyjnych dostosowanych indywidualnie do potrzeb każdej firmy leasingowej. Współtworząc program ubezpieczeniowy wraz z firmą leasingową dostosowujemy jego warunki do warunków i okresu finansowania. Dzięki temu powstaje unikalny produkt ubezpieczeniowy uzupełniający ofertę leasingu.

Korzyści:

 • Dostosowanie okresu ubezpieczenia do czasu trwania umowy leasingowej
 • Uproszczone procedury zawierania ubezpieczeń
 • Pomoc assistance dla pojazdów osobowych i dostawczych

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.