Menu back

Oferta ubezpieczeń OC dla branży medycznej

Kontakt i obsługa

  • Agenci
  • Pomoc
  • Kontakt
www.allianz.pl - Allianz Apteka

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

  • Spełnienie obowiązku ubezpieczenia wynikającego z ustawy o działalności leczniczej.
  • Ubezpieczenie obowiązkowe może zostać rozszerzone o ryzyka dodatkowe, pozwalające na kompleksowe zabezpieczenie potrzeb podmiotu wykonującego działalność leczniczą
www.allianz.pl - medycyna

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy

  • Spełnienie obowiązku ubezpieczenia wynikającego z przepisów prawa dla Ubezpieczonego (świadczeniodawcy) niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (podmiot kontraktujący z Narodowym funduszem Zdrowia).
  • Zabezpieczenie Ubezpieczonego (świadczeniodawcy) niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (podmiot nie kontraktujący z Narodowym Funduszem Zdrowia), w oparciu o ubezpieczenie dobrowolne z tytułu wykonywania zawodu medycznego.
www.allianz.pl - medycyna

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

  • Zabezpieczenie Ubezpieczonego wykonującego zawód medyczny przed roszczeniami osób trzecich.
  • Ubezpieczenie dobrowolne może zostać rozszerzone o ryzyka dodatkowe, pozwalające na kompleksowe zabezpieczenie potrzeb osoby wykonującej zawód medyczny.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Assistance 24h

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.