Menu back

NNW szkolne

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz Ubezpieczenie z klasą

www.allianz.pl - NNW szkolne

Ubezpieczenie z Klasą Allianz przygotował na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy ze środowiskiem oświatowym. Wśród dzieci i młodzieży złamania, poparzenia, rany to częste urazy. Wypadki mogą zdarzyć się każdemu z nas, więc ubezpieczenie występuje również w wariancie dla dorosłych.

 

Z ubezpieczeniem z Klasą zyskasz:

 • Zasiłek szpitalny wypłacany aż do 365 dni, za każdy dzień pobytu w szpitalu
 • Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu – do wysokości 100% sumy ubezpieczenia

 

 

Polisę Ubezpieczenie z Klasą możesz kupić za pośrednictwem agenta Allianz.

 

Dowiedz się więcej o Ubezpieczeniu z Klasą

 • Komu przyda się to ubezpieczenie

 • Warianty ubezpieczenia

 • Zakres podstawowy dla dzieci i młodzieży

 • Zakres podstawowy dla osób dorosłych

 • Świadczenia dodatkowe dostępne zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych

 • Świadczenia dodatkowe dostępne wyłącznie dla dzieci i młodzieży

 • Świadczenia dodatkowe dostępne wyłącznie dla osób dorosłych

Komu przyda się to ubezpieczenie

Ubezpieczenie z Klasą jest przeznaczone przede wszystkim dla dzieci między innymi: przedszkolaków i młodzieży szkolnej, ale także dla studentów oraz osób dorosłych zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Zobacz materiał o ubezpieczeniach szkolnych przygotowany przez Polska Izbę Ubezpieczeń:

5 informacji o ubepzieczeniu NNW dla dzieci i młodzieży

Warianty ubezpieczenia

 • Wariant I – dla dzieci i młodzieży, dla których Allianz wprowadził specjalną tabelę oceny złamań i powypadkowego uszczerbku na zdrowiu, według której wypłata następuje za sam fakt zaistnienia zdarzenia. To istotna zmiana, ponieważ wypadki u dzieci nie pozostawiają zazwyczaj konsekwencji w postaci trwałych uszczerbków, a rany szybko się goją i przy często stosowanej konstrukcji tabeli ubezpieczeni nie otrzymywaliby świadczeń. Tabela ta zawiera nie tylko ocenę złamań, oparzeń czy odmrożeń, ale także bardzo poważnych urazów, takich jak np. utrata wzroku. Ocena uszczerbku dla dzieci i młodzieży odbywa się bez przeprowadzania komisji lekarskiej jedynie na podstawie dokumentacji medycznej.
 • Wariant II – dla osób dorosłych, którym Allianz oferuje wypłatę świadczenia według nowoczesnej i obiektywnej tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Zakres podstawowy dla dzieci i młodzieży

Wariant obejmuje:

 • świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu – do wysokości 100% sumy ubezpieczenia,
 • podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu, wysoka wypłata w razie poważnego urazu (już od 50% uszczerbku na zdrowiu),
 • świadczenie na wypadek śmierci – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,
 • pogryzienie przez psa, pokąsania lub pogryzienia przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów,
 • transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania.

Zakres podstawowy dla osób dorosłych

Wariant obejmuje:

 • świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu – do wysokości 100% sumy ubezpieczenia,
 • podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu – wysoka wypłata w razie poważnego urazu (już od 50% uszczerbku na zdrowiu),
 • świadczenie na wypadek śmierci,
 • przeszkolenie zawodowe inwalidów,
 • transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania.

Świadczenia dodatkowe dostępne zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych

Świadczenia obejmują:

 • pokrycie kosztów leczenia w zakresie podstawowym(honoraria lekarskie, koszty lekarstw, koszty zdjęć rentgenowskich i innych badań diagnostycznych niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego, koszty zakupu protez i środków pomocniczych, koszty zakupu środków opatrunkowych ),
 • pokrycie kosztów leczenia w zakresie rozszerzonym ( obejmują koszty leczenia w zakresie podstawowym oraz dodatkowo koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym, koszty operacji plastycznych, koszty transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego, koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i wózka inwalidzkiego ,
 • zasiłek szpitalny wypłacany aż do 365 dni, za każdy dzień pobytu w szpitalu,
 • świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub nauki,
 • świadczenia opiekuńcze na terenie RP (wizyta pielęgniarki, dostarczenie do miejsca pobytu leków zapisanych przez lekarza, organizacja prywatnych lekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej, zorganizowanie opiekunki dla dzieci w przedszkolach i żłobkach, opieka psychologa dla osób dorosłych, pomoc medyczna za granicą, dostęp do zdrowotnych usług informacyjnych: infolinii medycznej polegającej na telefonicznej rozmowie z lekarzem dyżurnym, oraz do informacji m.in.: o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia - w razie gdy do choroby lub urazu doszło poza miejscem zamieszkania; o dietach, zdrowym żywieniu; o szczepieniach, o działaniu leków i ich skutkach ubocznych oraz interakcjach z innymi lekami, zagrożeniach epidemiologicznych; o grupach wsparcia).

Świadczenia dodatkowe dostępne wyłącznie dla dzieci i młodzieży

Świadczenia obejmują:

 • Świadczenie na wypadek śmierci przedstawiciela ustawowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania,
 • Zasiłek szpitalny w wyniku zatrucia,
 • Świadczenie z tytułu operacji będących następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Świadczenia dodatkowe dostępne wyłącznie dla osób dorosłych

Świadczenia obejmują:

 • Świadczenie na wypadek zawału serca albo udaru mózgu,
 • Świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do pracy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do szkód i roszczeń

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.