Menu back

Ubezpieczenie na Życie Kredytobiorców/Pożyczkobiorców korzystających z Kredytów/Pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielanych przez Bank Pekao SA

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie na życie dla Kredytobiorców

www.allianz.pl - Ubezpieczenie na Życie Kredytobiorców/Pożyczkobiorców korzystających z Kredytów/Pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielanych przez Bank Pekao SA

Ubezpieczenie oferuje:

  • Poczucie bezpieczeństwa – świadomość, że w przypadku śmierci kredytobiorcy, jego bliskim łatwiej będzie zachować dom lub mieszkanie
  • Minimalizacja skutków zdarzenia-  w przypadku śmierci Ubezpieczonego nastąpi spłata kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej w wysokości zgodnej z zawartą umową ubezpieczenia, co może poprawić sytuację finansową rodziny.
  • Uproszczone formalności i oszczędność czasu Klienta
  • Brak badań lekarskich do 300 000 zł sumy ubezpieczenia, czyli do 1 200 000 kwoty kredytu

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

  • Podmiot ubezpieczenia

  • Suma ubezpieczenia

  • Zdarzenia objęte ochroną

Podmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie zostało przygotowane specjalnie dla Kredytobiorców  zaciągających kredyt hipoteczny lub pożyczkę zabezpieczoną hipotecznie w Banku Pekao SA.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia odpowiada 25% wartości udzielonego Kredytu/Pożyczki pomnożonej przez udział procentowy (w rozumieniu OWU) i jest stała w całym okresie ubezpieczenia.

Zdarzenia objęte ochroną

Zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową:

  • śmierć ubezpieczonego (naturalna oraz w wyniku nieszczęśliwego wypadku),
  • wystąpienie trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji (w następstwie choroby lub obrażeń ciała doznanych w wyniku wypadku).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty ubezpieczenie na życie

Jak kupić ubezpieczenie

www.allianz.pl - Jak kupić ubezpieczenie w placówkach Banku Pekao SA

Ubezpieczenie na Życie Kredytobiorców

możesz zawrzeć w placówkach Banku Pekao SA

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

www.allianz.pl - Obsługa polisy

Konsultant służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.