Menu back

Zgłoszenie zmiany osób ubezpieczonych w ramach grupowych umów ubezpieczenia

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Zgłoszenie zmiany osób ubezpieczonych w ramach  grupowych umów ubezpieczenia

W trakcie trwania polisy, tj. czyli po zawarciu umowy, do grupowego ubezpieczenia NNW przystąpiły nowe osoby lub wystąpili dotychczasowi ubezpieczeni.

Jak załatwić tę sprawę 

W przypadku polis imiennych: przygotowujesz i przesyłasz, najpóźniej ostatniego dnia miesiąca trwania ochrony ubezpieczeniowej, w którym zmieniła się liczba ubezpieczonych, następujące dokumenty:

  • wykaz osób przystępujących do ubezpieczenia, w kolejnym miesiącu trwania ochrony ubezpieczeniowej (Raport stanu osobowego),
  • wykaz osób występujących z ubezpieczenia, w stosunku do których w kolejnym miesiącu wygasa odpowiedzialność Allianz (Raport stanu osobowego).

W przypadku polis bezimiennych: podajesz na koniec każdego miesiąca trwania ochrony ubezpieczeniowej dokładną liczbę osób, którym Allianz udzielał w tym okresie ochrony ubezpieczeniowej, z podziałem na charakter wykonywanej pracy.

Sposoby przekazania dokumentów

Mailem, pocztą, osobiście

  • mailem

wyślij dokument w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz