Menu back

Allianz Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Kontakt i obsługa

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Znajdź agenta

Umów spotkanie z agentem

Znajdź placówkę Allianz

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę: samochód

Oblicz składkę: mieszkanie/dom

Oblicz składkę: podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Assistance i zgłoszenie szkody

Obsługa Twoich polis

Wizyta lekarska

Notowania funduszy

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Napisz do nas

Zgłoś reklamację, uwagę

Nasza infolinia

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt

Polityka inwestycyjna funduszu

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Jak inwestujemy?

Fundusz inwestuje głównie w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, jak również w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, przez rządy innych państw należących do OECD, a także przez inne podmioty o wysokiej wiarygodności.

 • Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

Dowiedz się więcej o funduszu

 • Dla kogo jest ten fundusz

 • Dane funduszu

 • Minimalne wpłaty

 • Opłaty

 • Zarządzajacy

Dla kogo jest ten fundusz

Allianz Obligacji FIZ skierowany jest do

 • zamożnych inwestorów, zainteresowanych dostępem do nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu aktywami.

Dane funduszu

 

Typ funduszu

Zamknięty, niepubliczny

Data pierwszej wyceny certyfikatu inwestycyjnego

04.07.2012 r.

Częstotliwość wyceny

Co miesiąc

Wykupienie certyfikatów

Kwartalnie

Minimalne wpłaty

Wysokość minimalnej wpłaty

Równowartość ok. 40 tys. euro*

*dokładna wartość inwestycji uzależniona od wyceny certyfikatu przed subskrypcją

Opłaty

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku 1,5%

Zarządzajacy

Dokumenty do pobrania

Wycena certyfikatów inwestycyjnych

KID - Dokument zawierający kluczowe informacje

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego - Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie z dnia 03.12.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 02.10.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 13.09.2019 roku o zmianach statutu Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 03.09.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 02.07.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 06.06.2019 roku o zmianach statutu Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 06.05.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 02.04.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 26.03.2019 roku o zmianach statutu Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 25.03.2019 roku o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Allianz Obligacji FIZ 

Ogłoszenie z dnia 04.02.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 03.01.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 21.12.2018 roku o zmianach statutu Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 04.12.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 05.11.2018 roku o zmianach statutu Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 03.10.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 01.09.2018 roku o zmianach statutu Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 16.07.2018 roku o zmianach statutu Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 04.07.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Obligacji FIZ

Ogłoszenie z dnia 02.07.2018 roku o zmianach statutu Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

Ogłoszenie z dnia 21.06.2018 roku o zmianach statutu Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

Ogłoszenie z dnia 06.04.2018 roku o zwołaniu ZI Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

Ogłoszenie z dnia 12.01.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia ryzyka walutowego

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Kup fundusz

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Stopy zwrotu funduszy. 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ znajdują się w statucie Funduszu opublikowanym na www.allianz.pl/tfi oraz w warunkach emisji dostępnych w siedzibie TFI Allianz Polska S.A. oraz w placówkach prowadzących zapisy na certyfikaty inwestycyjne Funduszu. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od pobranych opłat manipulacyjnych.

Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji oraz statutu Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.