Menu back

Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Kontakt i obsługa

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Znajdź agenta

Umów spotkanie z agentem

Znajdź placówkę Allianz

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę: samochód

Oblicz składkę: mieszkanie/dom

Oblicz składkę: podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Assistance i zgłoszenie szkody

Obsługa Twoich polis

Wizyta lekarska

Notowania funduszy

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Napisz do nas

Zgłoś reklamację, uwagę

Nasza infolinia

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt

Polityka inwestycyjna funduszu

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Jak inwestujemy 

 • Fundusz inwestuje przynajmniej 70% aktywów w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth wydzielonego w ramach Allianz Global Investors Fund. Polityka luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth polega na inwestowaniu głównie w następujące klasy aktywów amerykańskich: obligacje wysokodochodowe, obligacje zamienne oraz akcje z pokrytą opcją kupna.
 • Inwestycje w inne fundusze mogą stanowić od 0 do 45% aktywów.
 • Depozyty bankowe również mogą stanowić od 0 do 45% aktywów.

Dowiedz się więcej o funduszu

 • Dla kogo jest ten fundusz

 • Dane funduszu

 • Minimalne wpłaty

 • Opłaty

 • Zarządzajacy

Dla kogo jest ten fundusz

Allianz Income and Growth FIZ jest adresowany do inwestorów:

 • którzy poszukują atrakcyjnej formy inwestowania w średnim i długim terminie, zainteresowanych otrzymywaniem comiesięcznej wypłaty dochodu.

Rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata.

Dane funduszu

Typ funduszu

Zamknięty, niepubliczny

Data pierwszej wyceny certyfikatu inwestycyjnego

04.07.2012 r.

Częstotliwość wyceny

Co miesiąc

Wykupienie certyfikatów

Co miesiąc

Wypłata dochodu na rachunek klienta

Co miesiąc (bez gwarancji)

Minimalne wpłaty

Wysokość minimalnej wpłaty

Równowartość ok. 40 tys. euro*

*dokładna wartość inwestycji uzależniona od wyceny certyfikatu przed subskrypcją

Opłaty

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku 2%

Dokumenty do pobrania

Wycena certyfikatów inwestycyjnych

KID - Dokument zawierający kluczowe informacje

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego - Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie z dnia 10.12.2019 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 03.12.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 12.11.2019 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 05.11.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 09.10.2019 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 02.10.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 12.09.2019 roku o zmianach statutu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 09.09.2019 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 03.09.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 09.08.2019 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 02.08.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 09.07.2019 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 02.07.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 11.06.2019 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 10.05.2019 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 04.06.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 06.05.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 09.04.2019 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 02.04.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 26.03.2019 roku o zmianach statutu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 25.03.2019 roku o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Allianz Income and Growth FIZ 

Ogłoszenie z dnia 11.03.2019 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 04.03.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 11.02.2019 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 04.02.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 09.01.2019 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 03.01.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 11.12.2018 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 04.12.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 13.11.2018 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 06.11.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 31.10.2018 roku o zmianach statutu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 09.10.2018 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 03.10.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 10.09.2018 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 04.09.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 09.08.2018 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 02.08.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 16.07.2018 roku o zmianach statutu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 09.07.2018 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 04.07.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 07.06.2018 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 04.06.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 11.05.2018 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 07.04.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 10.04.2018 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 06.04.2018 roku o zwołaniu ZI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 07.03.2018 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 06.03.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 07.02.2018 roku o zmianach statutu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 05.02.2018 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 12.01.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Income and Growth FIZ

Ogłoszenie z dnia 04.01.2018 roku o wypłacie dochodu Allianz Income and Growth FIZ

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Rejestr TFI

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostki funduszu inwestycyjnego. Porównanie wartości funduszy. 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Allianz Income and Growth FIZ znajdują się w statucie Funduszu dostępnym w siedzibie TFI Allianz Polska SA (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa) oraz na stronie www.allianz.pl/tfi. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego ani comiesięczniej wypłaty dochodu. Posiadacze certyfikatów muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od pobranych opłat manipulacyjnych.

Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji oraz statutu Allianz Income and Growth FIZ.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.