Menu back

O Allianz1 - proste ubezpieczenia w abonamencie

Allianz1

Spokój Twojej rodziny w prostym abonamencie.

Allianz1 obejmie ochroną wszystko, co dla Ciebie ważne.

Kontakt i obsługa

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Znajdź agenta

Umów spotkanie z agentem

Znajdź placówkę Allianz

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę:

Samochód

Mieszkanie/dom

Podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Zgłoszenie szkody

Obsługa polis

Wizyta lekarska

Notowania funduszy

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Napisz do nas

Zgłoś reklamację, uwagę

Nasza infolinia

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt
www.allianz.pl - Allianz 1

Twoje korzyści 

 • Zapewniasz wszechstronną ochronę całej rodzinie w ramach jednej polisy

 • Możesz ubezpieczyć dzieci, dom lub  mieszkanie, zdrowie, odpowiedzialność cywilną

 • Masz 12 modułów do wyboru - ubezpieczasz to, co dla Ciebie ważne 

 • Samodzielnie, online układasz swoje ubezpieczenie

 • Na bieżąco sprawdzasz cenę, tworząc swoje ubezpieczenie

 • Płacisz przystępny, miesięczny abonament

Allianz1 to pomoc w najtrudniejszych sytuacjach: 

 • wypadek 

 • zachorowanie na raka 

 • zniszczenie domu lub mieszkania

 • wyrządzenie szkody innym osobom 

Wybierz to, co jest dla Ciebie ważne 

www.allianz.pl - Twoje zdrowie

Twoje zdrowie

Nowotwór lub wypadek może istotnie wpłynąć na Twoje codzienne życie.

Z Allianz1 zyskasz wiele możliwości zapewnienia sobie oraz swojej rodzinie wsparcia w trudnych sytuacjach.

Wybierz to, co jest dla Ciebie najważniejsze i skomponuj swój plan ochrony, który opłacisz w wygodnym w abonamencie.

www.allianz.pl - Allianz 1 - Twoje dzieci

Twoje dzieci

Chcesz zapewnić sobie wsparcie finansowe na wypadek, gdyby Twoje dziecko uległo wypadkowi, zachorowało lub trafiło do szpitala?

W Allianz1 w ramach jednej polisy ubezpieczysz kompleksowo wszystkie swoje dzieci na wypadek najtrudniejszych zdarzeń.

Skomponuj swój plan ochrony, który opłacisz w przystępnym abonamencie.

www.allianz.pl - Twój dom

Twój dom

Twój dom lub mieszkanie to więcej niż mury i meble. Z Allianz1 możesz się zabezpieczyć na wypadek:

 • zniszczenia elementów stałych (idealny wybór przy kredycie),
 • zniszczenia wyposażenia,
 • utraty mienia w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Wybierz to, co jest dla Ciebie najważniejsze i skomponuj swój plan ochrony, który opłacisz w przystępnym abonamencie.

www.allianz.pl - Twoja odpowiedzialność

Twoja odpowiedzialność cywilna

W codziennym życiu każdy z nas odpowiada za skutki swoich działań czy działań swoich dzieci. Czasem finansowe konsekwencje mogą być naprawdę duże.

Allianz1 zapewnia ochronę przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych innym osobom i w ich mieniu przez Ciebie, Twoich bliskich i Twojego psa.

Skomponuj swój plan ochrony, który opłacisz w przystępnym abonamencie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Allianz oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.