5 dobrych praktyk Allianz
w raporcie Forum  Odpowiedzialnego Biznesu 

Andrzej Liwacz | czas czytania: 1 min 
Aż 5 dobrych praktyk Allianz Polska zostało uwzględnionych w tegorocznej, 18-tej już edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Coraz więcej firm wdraża i realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Potwierdza to najnowsza edycja Raportu. W tym roku Raport zawiera 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm. Publikacja stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego.

 Już tradycyjnie zostały one pogrupowane w 7 obszarów, opisanych przez normę ISO 26000:
 

 • ład organizacyjny, 
 • prawa człowieka, 
 • praktyki z zakresu pracy, 
 • środowisko, 
 • uczciwe praktyki operacyjne, 
 • zagadnienia konsumenckie, 
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Raport FOB za 2019 rok uwzględnia 5 inicjatyw realizowanych przez naszą firmę:

 W zestawieniu znalazły się praktyki długoletnie, prowadzone przez nas regularnie od kilku lat:  

 • Allianz Explorer Camp, czyli sportowy obóz dla młodych piłkarzy, 
 • akcja dla pracowników firmy związana z profilaktyką nowotworową kobiet i mężczyzn 
 • inicjatywa #wdobrejsprawie, której głównym celem jest przekazanie wsparcia finansowego na ferie zimowe podopiecznych ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Nowe praktyki zgłoszone i uwzględnione w raporcie to: 

 • Allianz Go!, zachęcająca pracowników do aktywności fizycznej oraz 
 • Charytatywny Turniej Piłkarzyków, w którym udział brali pracownicy, a nagroda pieniężna została przekazana na wybraną przez zwycięską drużynę fundację.

Cieszymy się, że prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny  – jak wynika z Raportu FOB – przynosi zamierzone rezultaty.

Przypominamy, że Allianz Polska od kilku lat działa aktywnie na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. W tym roku firma przekazała podopiecznym komputery, aby dzieci mogły realizować program szkolny w ramach zdalnej nauki.

Dodatkowo uruchomiliśmy specjalną zbiórkę, z której wszystkie zebrane pieniądze trafiają bezpośrednio do SOS Wiosek Dziecięcych na rzecz realizacji najpilniejszych potrzeby podopiecznych związane z dostępem do zdalnej nauki. Zbiórka odbywa się na portalu https://zrzutka.pl/ubwgcv - zachęcamy do udziału.

Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.