Pakiet Bezpieczne Życie

Twoje ubezpieczenie na życie
Twoje korzyści

Co zapewnia Ci ubezpieczenie Pakiet Bezpieczne Życie

Przesuń, by zobaczyć więcej

w zależności od posiadanego wariantu
Gdyby Ciebie zabrakło

jednorazowa wypłata dla bliskich

jednorazowa wypłata lub czasowa renta dla każdego dziecka 

Poważna choroba
Pobyt w szpitalu
wypłata za dzień pobytu 
Operacja lub powikłania związane z operacją
Leczenie specjalistyczne
Wypadek i zwrot kosztów leczenia poniesionych w następstwie wypadku
wypłata jako procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu i zwrot kosztów poniesionych w Polsce w następstwie wypadku 
Urodzenie dziecka
Gdy zabraknie kogoś z Twoich bliskich
Świadczenia opiekuńcze dla Ciebie i Twojej rodziny (assistance)
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.

Często zadawane pytania o ubezpieczenie na życie Pakiet Bezpieczne Życie

Zakres ochrony zależy od wybranego wariantu. Może obejmować następujące świadczenia:

 • zabezpieczenie dla małżonka/partnera, dzieci w przypadku Twojej śmierci i wsparcie finansowe dla Ciebie w sytuacji ich śmierci,
 • wypłata świadczenia w razie śmierci Twoich rodziców lub rodziców Twojego małżonka albo partnera,
 • wypłata świadczenia za dzień pobytu w szpitalu  (w zależności od przyczyny i długości pobytu),
 • pomoc finansowa w razie poważnej choroby, leczenia operacyjnego, leczenia specjalistycznego,
 • wypłata w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku i zwrot kosztów leczenia na terytorium Polski w następstwie wypadku,
 • jednorazowa wypłata, gdy urodzi się dziecko,
 • zabezpieczenie dziecka w przypadku Twojej śmierci (osierocenie dziecka) w postaci jednorazowej wypłaty lub renty,
 • w trudnych sytuacjach losowych organizacja i pokrycie kosztów, m.in.: transportu medycznego, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, opieki pielęgniarki, dostarczenia leków, pomocy psychologa.

Ochrony udzielamy na rok. Rozpoczyna się ona w dniu wskazanym przez nas w indywidualnym certyfikacie uczestnictwa, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu składki. Ochrona może być automatycznie przedłużana na kolejne roczne okresy.

W odniesieniu do niektórych zdarzeń stosujemy karencje. To czas, w którym nie ponosimy odpowiedzialności za jakieś zdarzenie. Karencje, które stosujemy w Pakiecie Bezpieczne Życie to:

 • 9 m-cy w przypadku urodzenia się dziecka ubezpieczonemu;
 • 6 m-cy w przypadku śmierci ubezpieczonego, śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, śmierci rodzica ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka albo partnera, śmierci współmałżonka albo partnera, śmierci dziecka lub urodzenie się martwego dziecka, osierocenia dziecka przez ubezpieczonego, renty miesięcznej w razie osierocenia dziecka przez ubezpieczonego, leczenia operacyjne ubezpieczonego;
 • 3 m-ce w przypadku poważnego zachorowania ubezpieczonego (zakres podstawowy/rozszerzony), poważnego zachorowania współmałżonka albo partnera, poważnego zachorowania dziecka;
 • 1 m-c w przypadku leczenia ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku lub choroby, leczenia specjalistycznego ubezpieczonego. 

Karencje nie dotyczą zdarzeń, które są następstwem wypadku.

Twoja ochrona wygasa m.in.:

 • w dniu Twojej śmierci;
 • z końcem ostatniego dnia miesiąca, w którym wpłynie do nas Twoje oświadczenie, że występujesz z umowy ubezpieczenia;
 • w dniu rocznicy przystąpienia, następującej bezpośrednio po dniu ukończenia przez Ciebie:
 • 65. roku życia – jeśli w dniu następnym po dniu podpisania deklaracji przystąpienia do umowy nie miałeś ukończonych 64 lat;
 • 70. roku życia – jeśli w dniu następnym po dniu podpisania deklaracji przystąpienia do umowy miałeś  ukończone 64 lata albo jeżeli wyraziłeś zgodę na przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na zmienionych warunkach, zaproponowanych przez nas w związku z ukończeniem przez Ciebie 65 lat.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.