O spółce TU Allianz Życie Polska S.A.

Mamy w ofercie ubezpieczenia indywidualne i grupowe na życie. Oferta dla osób prywatnych obejmuje ubezpieczenia na życie i dożycie, ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Firmom spółka oferuje grupowe ubezpieczenia na życie, pracownicze programy emerytalne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

Struktura organizacyjna TU Allianz Życie Polska S.A.

Polityka Informacyjna TU Allianz Życie Polska S.A.

Sprawozdania finansowe

Poznaj ofertę ubezpieczeniową

Dane rejestrowe

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

NIP: 527-17-54-073
REGON: 012634451
KRS: 0000021971

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Akcjonariusze

 • Allianz New Europe Holding GmbH
 • TUiR Allianz Polska S.A.

Kapitał zakładowy

118 631 000 zł w pełni pokryty

Skład Zarządu

Rada Nadzorcza

 • Petros Papanikolaou - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Kay Müller - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Jovana Nović - członek Rady Nadzorczej
 • Jacek Lisowski - członek Rady Nadzorczej
 • Jakub Marek Karnowski – członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

 • Jakub Marek Karnowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
 • Kay Müller – członek Komitetu Audytu
 • Jacek Lisowski – członek Komitetu Audytu

Prokurenci

 • Wojciech Król – prokura łączna do działania łącznie z członkiem zarządu bądź innym prokurente

Więcej o TU Allianz Życie Polska S.A.