Dane finansowe

TU Allianz Życie Polska S.A. - podstawowe dane finansowe na 31.12.2016 r.

Suma bilansowa

2 920,4 mln zł

Kapitały własne

400,5 mln zł

Składki przypisane brutto

591,5 mln zł

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

553,8 mln zł

Wynik finansowy brutto

45,1 mln zł

Wynik finansowy netto

34,9 mln zł

Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR

361,85%

Stosunek dopuszczonych środków własnych do MCR

981,96%

Więcej o TU Allianz Życie Polska S.A.