Dane finansowe

TU Allianz Życie Polska S.A. - podstawowe dane finansowe na 31.12.2017 r.

Suma bilansowa

2 991 mln zł

Kapitały własne

432, 1 mln zł

Składki przypisane brutto

596, 5 mln zł

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

562, 2 mln zł

Wynik finansowy brutto

70,7 mln zł

Wynik finansowy netto

55, 2 mln zł

Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR

290,22%

Stosunek dopuszczonych środków własnych do MCR

988,58%

Więcej o TU Allianz Życie Polska S.A.