Dane finansowe

TU Allianz Życie Polska S.A. - podstawowe dane finansowe na 31.12.2018 r.

Suma bilansowa

2 639,4 mln zł

Kapitały własne

435, 0 mln zł

Składki przypisane brutto

591, 1 mln zł

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

526, 4 mln zł

Wynik finansowy brutto

68,5 mln zł

Wynik finansowy netto

53, 5 mln zł

Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR

350,52%

Stosunek dopuszczonych środków własnych do MCR

1117,87%

Więcej o TU Allianz Życie Polska S.A.