Menu back

OC zawodowe dobrowolne

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu

www.allianz.pl - OC zawodowe obowiązkowe

Ubezpieczenie OC zawodowe zapewnia:

 • Szeroki zakres podstawowy: poza odpowiedzialnością zawodową także szkody wyrządzone przez podwykonawców, wskutek rażącego niedbalstwa, a także OC najemcy nieruchomości i za szkody w dokumentach
 • Łącznie oferowane jest także ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej
 • Ubezpieczenie oparte jest na zasadzie roszczeń zgłoszonych w okresie ubezpieczenia, z możliwością wykupienia przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń

 

To ubezpieczenie możesz kupić  u agenta lub za pośrednictwem brokera.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Informacje ogólne

 • Kto może się ubezpieczyć

 • Zakres

 • Jak to działa

 • OC pracodawcy

Informacje ogólne

Wykonywanie zawodu, nawet jeżeli nie wiąże się z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, może stwarzać ryzyko wyrządzenia szkody – zarówno osobom trzecim, jak i kontrahentom. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu zapewnia pokrycie finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych przy wykonywaniu zawodu.

Kto może się ubezpieczyć

 • Projektanci, wykonawcy lub doradcy komputerowi,
 • Geodeci / biura geodezyjne,
 • Pracownie projektowe / Pracownie projektowania wnętrz,
 • Kancelarie prawne,
 • Tłumacze / biura tłumaczeń,
 • Weterynarze / lecznice weterynaryjne,
 • Zarządcy nieruchomości,
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomości,
 • Przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową,
 • Trenerzy/ instruktorzy sportu,
 • Przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie BHP,
 • Nauczyciele.

Zakres

Odpowiedzialność zawodowa za szkody wyrządzone osobom trzecim, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, a także OC najemcy nieruchomości i za szkody w dokumentach.

Dodatkowo koszty pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

Jak to działa

W momencie dowiedzenia się o szkodzie Ubezpieczony powiadamia o tym Allianz. Po sprawdzeniu przez Allianz zasadności roszczenia, Allianz wypłaca osobie trzeciej (poszkodowanemu) odszkodowanie.

OC pracodawcy

Dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za wypadki przy pracy. Obejmuje odpowiedzialność ubezpieczonego jako pracodawcy za szkody osobowe wynikające z wypadku przy pracy i szkody rzeczowe, które związane są – choćby pośrednio – z wykonywaniem obowiązków pracowniczych na rzecz ubezpieczonego.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń dla firm

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Assistance 24h

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.