Menu back

Fundusze Inwestycyjne Otwarte - FIO

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Możliwość osiągnięcia wysokich zysków w dłuższym horyzoncie czasowym

Kontakt i obsługa

  • TFI Allianz
  • Kalkulator
  • Pomoc
  • Kontakt

Allianz FIO

www.allianz.pl - Allianz FIO

W ofercie Allianz FIO znajduje się 12 subfunduszy inwestujących na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych, o różnych strategiach inwestycyjnych, stopniu ryzyka i horyzoncie inwestycyjnym. 

Notowania

Kup fundusz

www.allianz.pl - Allianz Akcji 

Allianz Akcji

www.allianz.pl - Allianz Selektywny 

Allianz Selektywny

www.allianz.pl - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

www.allianz.pl - Allianz Akcji Globalnych 

Allianz Akcji Globalnych

www.allianz.pl - Allianz Surowców i Energii 

Allianz Surowców i Energii

www.allianz.pl - Allianz Aktywnej Alokacji  

Allianz Aktywnej Alokacji 

www.allianz.pl - Allianz Stabilnego Wzrostu 

Allianz Stabilnego Wzrostu

www.allianz.pl - Allianz Globalny Stabilnego Dochodu  

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu 

www.allianz.pl - Allianz Obligacji Plus 

Allianz Obligacji Plus

www.allianz.pl - Allianz Obligacji Globalnych 

Allianz Obligacji Globalnych

www.allianz.pl - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych  

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 

www.allianz.pl - Allianz Pieniężny 

Allianz Pieniężny