Menu back

Fundusze Inwestycyjne Otwarte - FIO

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Możliwość osiągnięcia wysokich zysków w dłuższym horyzoncie czasowym

Kontakt i obsługa

  • TFI Allianz
  • Kalkulator
  • Pomoc
  • Kontakt

Allianz FIO

www.allianz.pl - Allianz FIO

W ofercie Allianz FIO znajduje się 12 subfunduszy inwestujących na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych, o różnych strategiach inwestycyjnych, stopniu ryzyka i horyzoncie inwestycyjnym. 

Notowania

Kup fundusz

Allianz Akcji

Allianz Selektywny

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Allianz Akcji Globalnych

Allianz Surowców i Energii

Allianz Aktywnej Alokacji 

Allianz Stabilnego Wzrostu

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu 

Allianz Obligacji Plus

Allianz Obligacji Globalnych

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 

Allianz Pieniężny