Zarząd TUiR Allianz Polska S.A.

Veit Stutz - prezes zarządu

www.allianz.pl - Veit Stutz - prezes zarządu

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz studiów MBA w Instituto de Empresa w Madrycie. Ukończył też podyplomowe studia na Wharton Business School w Filadelfii oraz Southern Methodist University w Dallas.

Z Grupą Allianz związany jest od 2001 roku. Karierę zaczynał w niemieckiej spółce Allianz Versicherungs-AG jako regionalny szef sprzedaży. W latach 2004-2008 pracował w centrali Grupy Allianz, gdzie jako Innovation Manager a później zastępca szefa projektu Operational Excellence był odpowiedzialny za wdrożenia globalnych projektów sprzedażowych i operacyjnych. Od 2008 roku związany jest z regionem Europy Środkowo-Wschodniej, najpierw jako wiceprezes rosyjskiej spółki Rosno odpowiedzialny za sprzedaż i marketing, a od 2009 roku jako Chief Business Officer w regionie CEEMA obejmującym Europę Środkowo-Wschodnią, Bliski Wschód i kraje Afryki. W latach 2012-2015 zasiadał też w Radach Nadzorczych polskich spółek ubezpieczeniowych Allianz.

Radosław Kamiński - wiceprezes zarządu

www.allianz.pl - Radosław Kamiński - wiceprezes zarządu

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. 

Cała jego droga zawodowa związana jest z ubezpieczeniami. Po aplikacji sędziowskiej, którą odbył w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie oraz aplikacji radcowskiej, pracował przez trzy lata w Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń. Do Grupy Allianz Polska dołączył w 1999 roku jako radca prawny, po czym obejmował stanowiska koordynatora zespołu radców prawnych, menedżera, a od roku 2009 Dyrektora Departamentu Prawnego.

Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Jest przewodniczącym Podkomisji Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w PIU, reprezentuje Polskę w Komisji Odpowiedzialności Cywilnej Insurance Europe.

Konrad Kozik - wiceprezes zarządu

www.allianz.pl - Konrad Kozik - wiceprezes zarządu

Konrad Kozik jest absolwentem Uniwersytetu Nawarry oraz programu MBA włoskiej uczelni SDA Bocconi.
Ostatnie 2 lata pracował w Allianz Russia jako wiceprezes oraz dyrektor finansowy. Od lutego 2015 roku był także członkiem Rad Nadzorczych TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A. Wcześniej spędził 5 lat w Moskwie, pracując dla UniCredit Bank Russia, w którym odpowiadał za finanse, inicjatywy rozwojowe oraz fuzje i przejęcia.
W latach 2004-2007, jako wiceprezes Kredyt Bank S.A., był odpowiedzialny za finanse, ryzyko, operacje i administrację oraz HR.
Od 1999 do 2004 roku pracował w UniCredit Group w Mediolanie, odpowiadając za kontroling oraz integrację przejętych banków, w tym Banku Pekao S.A. Wcześniej pracował w Mediolanie w konsultingu strategicznym. 

Grzegorz Kulik - wiceprezes zarządu

www.allianz.pl - Grzegorz Kulik - wiceprezes zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku jako agent ubezpieczeniowy. W latach 2000-2008 był związany z PZU, początkowo w Inspektoracie w Krakowie, a następnie w Centrali, w której przeszedł kolejne szczeble kariery aż do stanowiska zastępcy dyrektora Biura Sprzedaży.

W latach 2008-2011 pełnił w Generali funkcję dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych i dyrektora Departamentu Leasingu. W 2011 roku przeszedł do Grupy Uniqa, w której objął funkcję wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Techniki Ubezpieczeniowej – aktuariat i reasekurację, zarządzanie produktami i underwriting w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i osobowych oraz likwidację szkód.

Od grudnia 2013 roku jest członkiem Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Krzysztof Szypuła - wiceprezes zarządu

www.allianz.pl - Krzysztof Szypuła - wiceprezes zarządu

Absolwent kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył też Szkołę Aktuarialną Uniwersytetu Warszawskiego.

Od ponad 20 lat związany jest zawodowo z rynkiem finansowo-ubezpieczeniowym. Pracował m.in. w TUnŻ Nationale-Nederlanden jako aktuariusz, zarządzał ubezpieczeniami grupowymi, a w latach 1998-2000 był członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse, aktuariat i administrację. Pracował również w międzynarodowych strukturach ING Americas i Australia, odpowiadając m.in. za konsolidację finansową wyników. W latach 2004-2005 w ING Banku zarządzał Pionem Usług. Od 2006 roku – kiedy wrócił do części ubezpieczeniowej ING – był dyrektorem Departamentu Zarządzania Produktami, a następnie Regionalnym Inżynierem Produktów Europy Centralnej i Środkowej. Kolejny krok w karierze Krzysztofa Szypuły to firma Money Makers, w której był wiceprezesem. W latach 2012-2013 zarządzał jednostkami odpowiedzialnymi za ubezpieczenia osobowe i zdrowotne w Allianz, a od 2013 roku był zastępcą dyrektora polskiego oddziału Prudential odpowiedzialnym za zarządzanie portfelem produktów oraz szkolenie sieci sprzedaży. Pełnił również funkcję członka zarządu Prudential Polska Sp. z o.o.

Więcej o TUiR Allianz Polska S.A.