Zarząd TUiR Allianz Polska S.A.

Matthias Baltin - prezes zarządu

www.allianz.pl - Matthias Baltin - prezes Allianz

Matthias Baltin dołączył do Grupy Allianz w 2009 roku jako Country Manager w pionie biznesowym  odpowiadającym za region Europy Zachodniej i Południowej. Od 2013 roku pełnił funkcję szefa pionu biznesowego na Europę Południową, obejmując także stanowiska w radach nadzorczych w spółkach we Włoszech, Turcji i Grecji. W latach 2016-2017 pracował w Allianz Bank Financial Advisors SPA we Włoszech jako szef działu Wealth Management & Marketing. W 2017 roku został powołany na stanowisko CFO odpowiadając za planowanie, kontrolę, księgowość, podatki i inwestycje. Od września 2018 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu Allianz w Polsce.

Przed dołączeniem do Grupy Allianz pracował w Swiss Re i McKinsey. Jest absolwentem administracji biznesu w WHU – Otto Beisheim School of Management w Niemczech oraz członkiem CFA. Posiada tytuł MBA Uniwersytetu w Teksasie. Ukończył także studia doktoranckie z zakresu finansów korporacyjnych i rynków kapitałowych na uczelni technicznej RWTH Aachen w Niemczech.

Matthias jest żonaty i ma dwójkę dzieci. W wolnym czasie lubi grać na pianinie i uczyć się nowych języków. Lubi także wędkować.

Radosław Kamiński - wiceprezes zarządu

www.allianz.pl - Radosław Kamiński - wiceprezes zarządu

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. 

Cała jego droga zawodowa związana jest z ubezpieczeniami. Po aplikacji sędziowskiej, którą odbył w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie oraz aplikacji radcowskiej, pracował przez trzy lata w Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń. Do Grupy Allianz Polska dołączył w 1999 roku jako radca prawny, po czym obejmował stanowiska koordynatora zespołu radców prawnych, menedżera, a od roku 2009 Dyrektora Departamentu Prawnego.

Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Jest przewodniczącym Podkomisji Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w PIU, reprezentuje Polskę w Komisji Odpowiedzialności Cywilnej Insurance Europe.

Grzegorz Krawiec – członek zarządu

www.allianz.pl - Grzegorz Krawiec – członek zarządu Allianz Polska

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Finanse i Bankowość.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz certyfikat Financial Risk Manager.

Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w departamencie audytu i doradztwa w PwC Polska. Przez kolejne lata awansował na stanowisko menadżera. W latach 2008-2011 zajmował stanowisko managera w PwC Australia w zespole doradczym ds. rozwiązań dla treasury, w Departamencie Globalnych Rynków Kapitałowych. Z Allianz Polska związany od 2011 roku. Zaczynał jako dyrektor finansowy w spółce Allianz Direct New Europe. W 2012 roku objął stanowisko dyrektora ds. kontroli kosztów w grupie Allianz w Polsce. Jednocześnie od 2012 roku był członkiem Zarządu w spółkach Allianz Polska Services Sp. z o. o, Allianz Edukacja S.A i Allianz Informatyka Sp. z o.o. Od 2014 roku zajmował także stanowisko dyrektora ds. planowania i kontroli w spółce majątkowej i życiowej. Od września 2018 roku członek zarządu, odpowiedzialny za zarządzenie Pionem Finansowym w obydwu spółkach ubezpieczeniowych Allianz w Polsce.

Krzysztof Wanatowicz – członek zarządu

www.allianz.pl - Krzysztof Wanatowicz

Absolwent Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w 2004 roku jako specjalista ds. marketingu i sprzedaży w firmie Oracle. Od 2006 roku związany z branżą ubezpieczeniową. Najpierw w PZU S.A gdzie zajmował stanowisko koordynatora w departamencie zarządzania produktem w Wydziale Taryfikacji. W 2010 roku przeszedł do Liberty Direct gdzie odpowiadał za rozwój nowych produktów a następnie objął stanowisko kierownika kanału bancassurance. W 2011 roku swoją karierę zawodową kontynuował w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Proama gdzie kolejno był dyrektorem odpowiedzialnym za produkt i bancassurance a następnie został szefem sprzedaży i oferty produktowej. Od 2016 roku związany z Allianz Polska gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Produktów Masowych w spółce majątkowej. Od czerwca 2018 członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie Pionem Underwritingu i Zarządzania Produktami w obu spółkach ubezpieczeniowych Allianz – majątkowej i życiowej.

Więcej o TUiR Allianz Polska S.A.