Zarząd TUiR Allianz Polska S.A.

Veit Stutz - prezes zarządu

www.allianz.pl - Veit Stutz - prezes zarządu

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz studiów MBA w Instituto de Empresa w Madrycie. Ukończył też podyplomowe studia na Wharton Business School w Filadelfii oraz Southern Methodist University w Dallas.

Z Grupą Allianz związany jest od 2001 roku. Karierę zaczynał w niemieckiej spółce Allianz Versicherungs-AG jako regionalny szef sprzedaży. W latach 2004-2008 pracował w centrali Grupy Allianz, gdzie jako Innovation Manager a później zastępca szefa projektu Operational Excellence był odpowiedzialny za wdrożenia globalnych projektów sprzedażowych i operacyjnych. Od 2008 roku związany jest z regionem Europy Środkowo-Wschodniej, najpierw jako wiceprezes rosyjskiej spółki Rosno odpowiedzialny za sprzedaż i marketing, a od 2009 roku jako Chief Business Officer w regionie CEEMA obejmującym Europę Środkowo-Wschodnią, Bliski Wschód i kraje Afryki. W latach 2012-2015 zasiadał też w Radach Nadzorczych polskich spółek ubezpieczeniowych Allianz.

Radosław Kamiński - wiceprezes zarządu

www.allianz.pl - Radosław Kamiński - wiceprezes zarządu

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. 

Cała jego droga zawodowa związana jest z ubezpieczeniami. Po aplikacji sędziowskiej, którą odbył w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie oraz aplikacji radcowskiej, pracował przez trzy lata w Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń. Do Grupy Allianz Polska dołączył w 1999 roku jako radca prawny, po czym obejmował stanowiska koordynatora zespołu radców prawnych, menedżera, a od roku 2009 Dyrektora Departamentu Prawnego.

Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Jest przewodniczącym Podkomisji Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w PIU, reprezentuje Polskę w Komisji Odpowiedzialności Cywilnej Insurance Europe.

Grzegorz Kulik - wiceprezes zarządu

www.allianz.pl - Grzegorz Kulik - wiceprezes zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku jako agent ubezpieczeniowy. W latach 2000-2008 był związany z PZU, początkowo w Inspektoracie w Krakowie, a następnie w Centrali, w której przeszedł kolejne szczeble kariery aż do stanowiska zastępcy dyrektora Biura Sprzedaży.

W latach 2008-2011 pełnił w Generali funkcję dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych i dyrektora Departamentu Leasingu. W 2011 roku przeszedł do Grupy Uniqa, w której objął funkcję wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Techniki Ubezpieczeniowej – aktuariat i reasekurację, zarządzanie produktami i underwriting w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i osobowych oraz likwidację szkód.

Od grudnia 2013 roku jest członkiem Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Krzysztof Wanatowicz – członek zarządu

www.allianz.pl - Krzysztof Wanatowicz

Absolwent Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w 2004 roku jako specjalista ds. marketingu i sprzedaży w firmie Oracle. Od 2006 roku związany z branżą ubezpieczeniową. Najpierw w PZU S.A gdzie zajmował stanowisko koordynatora w departamencie zarządzania produktem w Wydziale Taryfikacji. W 2010 roku przeszedł do Liberty Direct gdzie odpowiadał za rozwój nowych produktów a następnie objął stanowisko kierownika kanału bancassurance. W 2011 roku swoją karierę zawodową kontynuował w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Proama gdzie kolejno był dyrektorem odpowiedzialnym za produkt i bancassurance a następnie został szefem sprzedaży i oferty produktowej. Od 2016 roku związany z Allianz Polska gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Produktów Masowych w spółce majątkowej. Od czerwca 2018 członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie Pionem Underwritingu i Zarządzania Produktami w obu spółkach ubezpieczeniowych Allianz – majątkowej i życiowej.

Więcej o TUiR Allianz Polska S.A.