O spółce TUiR Allianz Polska S.A.

W szerokiej ofercie spółki znajdują się ubezpieczenia majątkowe zarówno dla osób prywatnych, w tym ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, NNW, turystyczne, ubezpieczenia dla małych i średnich firm oraz ubezpieczenia dużych przedsiębiorstw z różnych branż, m.in. transportowe, ogniowe i techniczne, finansowe, odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej.

Struktura organizacyjna TUiR Allianz Polska S.A.

Polityka Informacyjna TUiR Allianz Polska S.A.

Sprawozdania finansowe

Poznaj ofertę ubezpieczeniową

Dane rejestrowe

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

NIP: 525-15-65-015
REGON: 012267870
KRS: 0000028261

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy

377 241 000 zł w pełni pokryty

Akcjonariusze

Allianz New Europe Holding GmbH

Skład Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Petros Papanikolaou - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Kay Müller - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Jovana Nović - członek Rady Nadzorczej
  • Jacek Lisowski - członek Rady Nadzorczej
  • Jakub Marek Karnowski – członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

  • Jakub Marek Karnowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
  • Kay Müller – członek Komitetu Audytu
  • Jacek Lisowski – członek Komitetu Audytu

Prokurenci

  • Wojciech Król – prokura łączna do działania łącznie z członkiem zarządu bądź innym prokurentem

Więcej o TUiR Allianz Polska S.A.