O spółce Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

W szerokiej ofercie spółki znajdują się ubezpieczenia majątkowe zarówno dla osób prywatnych, w tym ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, NNW, turystyczne, ubezpieczenia dla małych i średnich firm oraz ubezpieczenia dużych przedsiębiorstw z różnych branż, m.in. transportowe, ogniowe i techniczne, finansowe, odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej.

Struktura organizacyjna TUiR Allianz Polska S.A.

Polityka Informacyjna TUiR Allianz Polska S.A.

Sprawozdania finansowe

Poznaj ofertę ubezpieczeniową

Dane rejestrowe

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

NIP: 525-15-65-015
REGON: 012267870
KRS: 0000028261

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy

377 241 000 zł w pełni pokryty

Akcjonariusze

Allianz New Europe Holding GmbH

Skład Zarządu

Rada Nadzorcza

 • Petros Papanikolaou - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Kay Müller - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Götz Martin Wricke - członek Rady Nadzorczej
 • Jacek Lisowski - członek Rady Nadzorczej
 • Jakub Marek Karnowski – członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

 • Jakub Marek Karnowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
 • Kay Müller – członek Komitetu Audytu
 • Jacek Lisowski – członek Komitetu Audytu

Prokurenci

 • Katarzyna Kołodziejczyk-Soszka – prokura łączna do działania łącznie z innym prokurentem
 • Wojciech Król – prokura łączna do działania łącznie innym prokurentem
 • Marcin Tylecki – prokura łączna do działania łącznie z innym prokurentem

Więcej o TUiR Allianz Polska S.A.