Menu back

Allianz Skarbowy

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie Allianz Skarbowy

www.allianz.pl - Allianz Skarbowy

Allianz Skarbowy to gwarancja pokrycia przez Allianz kosztów:

 • Sądowych (np. Opłaty od pism, koszty powołania świadków, biegłych oraz ekspertów)
 • Adwokata lub radcy prawnego
 • Zbadania zasadności postawionych zarzutów
 • Poniesionych na obronę dobrego imienia
 • Odszkodowań wobec pracodawców/mocodawców za szkody wyrządzone z tytułu wypadków ubezpieczeniowych
 • Odtworzenia dokumentów zagubionych, zniszczonych lub utraconych w wyniku wykonywania czynności służbowych

 

To ubezpieczenie możesz kupić  u agenta lub za pośrednictwem brokera

 

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Informacje ogólne

 • Kto może się ubezpieczyć

 • Zakres

 • Jak to działa

Informacje ogólne

Ochrona ubezpieczeniowa w Allianz Skarbowy  zaczyna działać, gdy postawione są zarzuty z kodeksu karnoskarbowego (ochrona prawna) oraz gdy Pracodawca rości do Pracownika o odszkodowanie za szkodę powstałą w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czyn­ności księgowych (odpowiedzialność cywilna).

Kto może się ubezpieczyć

Z ubezpieczenia skorzystać mogą:

 • członkowie Zarządu,
 • właściciele firm,
 • dyrektorzy finansowi,
 • główni księgowi,
 • pracownicy działu księgowości i działu płac,
 • prokurenci,
 • pracownicy działu controllingu,
 • inne osoby w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialne za sprawy podatkowe w firmie.

Zakres

W zakresie ochrony prawnej mieści się zapewnienie przez TUiR Allianz Polska SA pokrycia kosztów związanych z prowadzeniem spraw sądowych z kodeksu karnoskarbowego, jak również refundacja należności finansowych nałożonych na Ubezpieczonego. W zakresie odpowiedzialności cywilnej pokrywane są roszczenia kierowane przez Pracodawcę do Pracownika w związku z wykonywaniem przez niego księgowych czynności służbowych.

Jak to działa

W momencie wystąpienia szkody w ramach ochrony prawnej Ubezpieczony powiadamia o tym Allianz. Po sprawdzeniu przez Allianz zasadności roszczenia Ubezpieczony wybiera adwokata lub radcę prawnego, który będzie go reprezentował.

Jeżeli szkoda dotyczy roszczenia pracodawcy, po zbadaniu zasadności stawianych zarzutów, Allianz wypłaca pracodawcy odszkodowanie.

Opcje dodatkowe do Allianz Skarbowy

 • Klauzula karna

Klauzula karna

Obejmuje koszty adwokata i koszty postępowań karnych w związku z prowadzeniem spraw gospodarczych.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.