Zgłoszenie szkody z ubezpieczeń mieszkaniowych

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania 

www.allianz.pl - Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania

Jak zgłosić szkodę

 • Online
  wypełnij zgłoszenie online, wypełnij go i wyślij wraz z dokumentami
 • E-mailem
  Zapisz na dysku i wypełnij  Druk zgłoszenia szkody
  Wyślij na adres: szkody@allianz.pl 
  W temacie wiadomości wpisz „Zgłoszenie szkody”
  (e - mail może mieć maksymalnie 10 MB)
 • Telefonicznie
  Zadzwoń pod numer 224 224 224
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 

Co zrobić po wystąpieniu szkody

 • Zrób zdjęcia, aby udokumentować przyczynę oraz szkodę 
 • Zabezpiecz mienie przed powiększaniem się szkody
 • W przypadku szkody w mieszkaniu poinformuj administratora budynku
 • Zgłoś zdarzenie na policję w przypadku wandalizmu, kradzieży z włamaniem
 • Zgłoś niezwłocznie szkodę do Allianz

Gdy potrzebujesz pomocy z ubezpieczenia Home Assistance

Zadzwoń: 224 224 224

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc 

Informacje o szkodzie

Jaki jest status szkody?

Informację o statusie zgłoszonej szkody uzyskasz:  

 • przez telefon
 • mailem 

Informacje o statusie szkody uzyszkasz

 • Telefonicznie
  zadzwoń pod numer 224 224 224
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 
 • E-mailem
  Wyślij e-mail na adres szkody@allianz.pl
  wpisz w temacie wiadomości  numer szkody zgodnie z przykładem: 123-1234567

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia szkód mieszkaniowych

Silny wiatr, grad

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Numer rachunku bankowego
 3. Opis zakresu szkody np.: uszkodzenie dachu, zerwane rynny, uszkodzona elewacji
 4. Wymiary uszkodzonych elementów: długość, szerokość oraz wysokość lub szkic budynku, budowli lub elementów uszkodzonych wraz z wymiarami
 5. Wymiary uszkodzeń, np.: zerwanie połowy dachu, uszkodzenie elewacji jednej ściany, urwanie 3 m rynny
 6. Rodzaj użytego materiału budowlanego do wykończenia, np.: blacho-dachówka, rynna PCV, tynk cienkowarstwowy akrylowy
 7. Zdjęcia wykonane wg instrukcji:
  – Wykonaj zdjęcia przy dobrym oświetleniu. Jeżeli jest taka potrzeba użyj lampy błyskowej lub dodatkowego oświetlenia.
  – Wykonuj zdjęcia wg zasady od ogółu do szczegółu, np. zdjęcie całego budynku (rzut na uszkodzoną część); zdjęcie miejsca szkody (np. uszkodzona część dachu, ściany, urwana rynna), zdjęcie szczegółów

W indywidualnych przypadkach Allianz zastrzega sobie prawo rozszerzenia listy dokumentów niezbędnych do ustalenia okoliczności szkody oraz jej wysokości.

Zalanie – zgłoszenie z własnej polisy

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Numer rachunku bankowego
 3. Wymiary pomieszczeń: długość, szerokość oraz wysokość lub szkic pomieszczenia z wymiarami
 4. Wymiary i ilość otworów (okien, drzwi) – w przypadku zalania ścian i sufitu
 5. Wymiary zacieków. Długość oraz szerokość mierzona w najdłuższym i najszerszym miejscu
 6. Rodzaj użytego materiału do wykończenia wnętrza (np. farba akrylowa, gładź gipsowa, panele podłogowe)
 7. Zdjęcia wykonane wg instrukcji:
  – Wykonaj zdjęcia przy dobrym oświetleniu. Jeżeli jest taka potrzeba użyj lampy błyskowej lub dodatkowego oświetlenia.
  – Wykonuj zdjęcia wg zasady od ogółu do szczegółu, np. zdjęcie całego pomieszczenia (np. z przeciwnego rogu pomieszczenia w stosunku do miejsca szkody), zdjęcie miejsce szkody (np. powierzchnie plamy zalania), zdjęcie szczegółów (np. purchle, odparzenia, pleśń i grzyb)

W indywidualnych przypadkach Allianz zastrzega sobie prawo rozszerzenia listy dokumentów niezbędnych do ustalenia okoliczności szkody oraz jej wysokości.

Zalanie przez osoby trzecie – z OC sprawcy

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Dokument potwierdzenie przez sprawcę/administrację/wspólnotę
 3. Numer rachunku bankowego
 4. Wymiary pomieszczeń: długość, szerokość oraz wysokość lub szkic pomieszczenia z wymiarami
 5. Wymiary i ilość otworów (okien, drzwi) – w przypadku zalania ścian i sufitu
 6. Wymiary zacieków. Długość oraz szerokość mierzona w najdłuższym i najszerszym miejscu
 7. Rodzaj użytego materiału do wykończenia wnętrza (np. farba akrylowa, gładź gipsowa, panele podłogowe)
 8. Zdjęcia wykonane wg instrukcji:
  – Wykonaj zdjęcia przy dobrym oświetleniu. Jeżeli jest taka potrzeba użyj lampy błyskowej lub dodatkowego oświetlenia.
  – Wykonuj zdjęcia wg zasady od ogółu do szczegółu, np. zdjęcie całego pomieszczenia (np. z przeciwnego rogu pomieszczenia w stosunku do miejsca szkody), zdjęcie miejsce szkody (np. powierzchnie plamy zalania), zdjęcie szczegółów (np. purchle, odparzenia, pleśń i grzyb)

W indywidualnych przypadkach Allianz zastrzega sobie prawo rozszerzenia listy dokumentów niezbędnych do ustalenia okoliczności szkody oraz jej wysokości.

Stłuczenie przedmiotów szklanych

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Numer rachunku bankowego
 3. Zdjęcia wykonane wg instrukcji:
  – Wykonaj zdjęcia przy dobrym oświetleniu. Jeżeli jest taka potrzeba użyj lampy błyskowej lub dodatkowego oświetlenia
  – Wykonuj zdjęcia wg zasady od ogółu do szczegółu, np. zdjęcie okna, zdjęcie miejsca szkody (np. pęknięta powierzchnia) – maksymalnie 3
 4. Wymiar uszkodzonego przedmiotu szklanego
 5. Kosztorys przedwykonawczy lub rachunek za naprawę

W indywidualnych przypadkach Allianz zastrzega sobie prawo rozszerzenia listy dokumentów niezbędnych do ustalenia okoliczności szkody oraz jej wysokości.

Przepięcie

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Numer rachunku bankowego
 3. Zdjęcia wykonane wg instrukcji:
  – Wykonaj zdjęcia przy dobrym oświetleniu. Jeżeli jest taka potrzeba użyj lampy błyskowej lub dodatkowego oświetlenia.
  – W przypadku uszkodzonego sprzętu sfotografuj tabliczkę znamionową.
 4. Faktury pierwotnego zakupu przedmiotu szkody
 5. Opinia z serwisu określająca przyczynę, zakres oraz koszt naprawy
 6. Wykaz uszkodzonych ruchomości (faktura, data zakupu, wartość)
 7. Wartość roszczenia

W indywidualnych przypadkach Allianz zastrzega sobie prawo rozszerzenia listy dokumentów niezbędnych do ustalenia okoliczności szkody oraz jej wysokości.

Wandalizm

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Numer rachunku bankowego
 3. Zdjęcia wykonane wg instrukcji:
  – Wykonaj zdjęcia przy dobrym oświetleniu. Jeżeli jest taka potrzeba użyj lampy błyskowej lub dodatkowego oświetlenia.
  – Wykonuj zdjęcia wg zasady od ogółu do szczegółu – 3-5 zdjęć dokumentujących uszkodzenia
 4. Wymiary powstałych uszkodzeń (szerokość/długość/wysokość)
 5. Wykaz uszkodzonych ruchomości (faktura, data zakupu, wartość)
 6. Wysokość roszczenia

W indywidualnych przypadkach Allianz zastrzega sobie prawo rozszerzenia listy dokumentów niezbędnych do ustalenia okoliczności szkody oraz jej wysokości.

Kradzież z włamaniem

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Numer rachunku bankowego
 3. Zdjęcia wykonane wg instrukcji:
  – Wykonaj zdjęcia przy dobrym oświetleniu. Jeżeli jest taka potrzeba użyj lampy błyskowej lub dodatkowego oświetlenia.
  – Wykonuj zdjęcia wg zasady od ogółu do szczegółu – 3-5 zdjęć dokumentujących uszkodzenia
 4. Wymiary powstałych uszkodzeń (szerokość/długość/wysokość)
 5. Wykaz uszkodzonych i skradzionych ruchomości (faktura, data zakupu, wartość)
 6. Wysokość roszczenia

W indywidualnych przypadkach Allianz zastrzega sobie prawo rozszerzenia listy dokumentów niezbędnych do ustalenia okoliczności szkody oraz jej wysokości.

Jak przesłać dokumenty

Online

wejdź na formularz online, wypełnij go i wyślij wraz z dokumentami

Zgłoś szkodę online

E-mailem

Załącz wypełniony druk zgłoszenia szkody
wyślij na adres: szkody@allianz.pl w temacie wiadomości wpisz „Zgłoszenie szkody”

Druk zgloszenia szkody

MMS

ze zdjęciem na numer + 48 661 004 028– w tekście wiadomości wpisując numer szkody zgodnie z przykładem 123-1234567

Assistance 24h

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.