Asystent Szkody OC / AC

Wypadek to nic przyjemnego. W trosce o Twój spokój i wygodę, stworzyliśmy Asystenta Szkody.

Jak to działa?
street car collision
Powiadom nas o wypadku przez Internet lub telefonicznie
street smartphone
Wyślemy Ci spersonalizowany link umożliwiający śledzenie szkody 24/7
car on a road
 I to wszystko. Bezpiecznej jazdy!

Likwidacja szkody OC / AC w 4 prostych krokach

  1. Zgłoszenie szkody: powiadom nas o wypadku.
  2. Wycena: wycenimy uszkodzenia, sprawdzimy dokumentację i potwierdzimy zasadność roszczenia.
  3. Naprawa: naprawimy pojazd lub wypłacimy Ci odszkodowanie z ubezpieczenia AC lub OC sprawcy.
  4. Twoja opinia: chcemy wiedzieć, co myślisz na temat wykonanej usługi.
Zgłoszenie szkody w Allianz - ekran telefonu
To aplikacja internetowa, która pozwoli Ci na bieżąco śledzić proces likwidacji szkody z ubezpieczenia AC i OC. Nie trzeba jej pobierać na telefon. Do aplikacji będziesz wchodzić przez specjalny link.

Dostęp do aplikacji nadamy Ci w momencie, gdy zgłosisz nam szkodę z ubezpieczenia AC lub OC. Możesz to zrobić przez www.allianz.pl lub infolinię + 48 224 224 224

Wtedy wybierzesz, w jaki sposób chcesz otrzymywać powiadomienia z aplikacji o zmianie statusu szkody – mailem czy w formie komunikatu SMS.

Tak, link do Asystenta Szkody możesz otworzyć na każdym urządzeniu, które spełnia minimalne wymagania techniczne opisane w  regulaminie. Możesz skorzystać ze smartfona, laptopa lub tabletu, które mają dostęp do internetu.
Aplikacja Asystent Szkody powiadomi Cię, jeśli po oględzinach będzie nam czegoś brakowało. Dokumenty prześlesz wygodnie przez aplikację.

Ten materiał przedstawia wybrane cechy świadczonej drogą elektroniczną przez TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Allianz) usługi Asystent Szkody w Serwisie Mój Allianz. Szczegółowe informacje dotyczące: rodzaju i zakresu usług świadczonych przez Allianz w Serwisie Mój Allianz, w tym Asystenta Szkody, warunki świadczenia tych usług (a tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Allianz, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określa Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez TUiR Allianz Polska S.A. w ramach serwisu Mój Allianz obowiązujący od dnia 27 listopada 2019 roku przyjęty uchwałą Zarządu Allianz nr 119/2019 w dniu 12 listopada 2019 roku. Decyzja o skorzystaniu z usług elektronicznych Serwisu Mój Allianz powinna być podjęta po zapoznaniu się z ww Regulaminem. Regulamin dostępny jest pod adresem www.allianz.pl w zakładce Dokumenty/Serwis Mój Allianz - regulaminy.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028261, NIP 525-15-65-015, kapitał zakładowy całkowicie wpłacony w wysokości 377.241.000 złotych.