Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Wypadek to nic przyjemnego. W trosce o Twój spokój i wygodę, stworzyliśmy Asystenta Szkody.

street car collision
Powiadom nas o wypadku przez Internet lub telefonicznie
street smartphone
Wyślemy Ci spersonalizowany link umożliwiający śledzenie szkody 24/7
car on a road
 I to wszystko. Bezpiecznej jazdy!

Likwidacja szkody OC / AC w 4 prostych krokach

  1. Zgłoszenie szkody: powiadom nas o wypadku.
  2. Wycena: wycenimy uszkodzenia, sprawdzimy dokumentację i potwierdzimy zasadność roszczenia.
  3. Naprawa: naprawimy pojazd lub wypłacimy Ci odszkodowanie z ubezpieczenia AC lub OC sprawcy.
  4. Twoja opinia: chcemy wiedzieć, co myślisz na temat wykonanej usługi.
smartphone screen
asystent szkody w Allianz

Częste pytania

Ten materiał przedstawia wybrane cechy świadczonej drogą elektroniczną przez TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Allianz) usługi Asystent Szkody w Serwisie Mój Allianz. Szczegółowe informacje dotyczące: rodzaju i zakresu usług świadczonych przez Allianz w Serwisie Mój Allianz, w tym Asystenta Szkody, warunki świadczenia tych usług (a tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Allianz, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określa Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez TUiR Allianz Polska S.A. w ramach serwisu Mój Allianz obowiązujący od dnia 27 listopada 2019 roku przyjęty uchwałą Zarządu Allianz nr 119/2019 w dniu 12 listopada 2019 roku. Decyzja o skorzystaniu z usług elektronicznych Serwisu Mój Allianz winna być podjęta po zapoznaniu się z ww Regulaminem. Regulamin dostępny jest pod adresem www.allianz.pl w zakładce Szkody i obsługa/Dokumenty/Mój Allianz.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028261, NIP 525-15-65-015, kapitał zakładowy całkowicie wpłacony w wysokości 377.241.000 złotych.