Menu back

Odstąpienie/wypowiedzenie

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Odstąpienie/wypowiedzenie

Chcesz odstąpić lub wypowiedzieć umowę. Masz do tego prawo. Od umowy możesz odstąpić do 30. dnia (włącznie) od daty jej zawarcia, a w każdym momencie trwania umowy możesz ją wypowiedzieć.

Pamiętaj, że w przypadku odstąpienia do 30. Dni od dnia zawarcia umowy Allianz zwróci Ubezpieczającemu wpłaconą składkę pomniejszoną o koszty ochrony ubezpieczeniowej za okres, w którym Allianz jej udzielał.

Ponadto w terminie 60 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy rocznej informacji o wartości wykupu, masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia na życie związanej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Jeżeli rezygnacja będzie wiązała się z wypłatą środków pieniężnych, zwrócimy je na wskazany przez Ciebie numer rachunku bankowego.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij do Allianz pisemne oświadczenie dotyczące odstąpienia/rezygnacji z umowy zawierające Twój podpis, numer polisy oraz numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane ewentualne środki pieniężne.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia 

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz