Menu back

Zmiana Uposażonych

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Zmiana Uposażonych

Chcesz wskazać lub zmienić uposażonych, czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają świadczenie w przypadku Twojej śmierci. Masz do tego prawo jako ubezpieczony w dowolnym momencie trwania umowy.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Wniosek o ustanowienie/zmianę osób Uposażonych

Sposoby wysłania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz