Menu back

Odstąpienie/wypowiedzenie

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Odstąpienie/wypowiedzenie

Jeżeli chcesz odstąpić od Ubezpieczenia i poinformujesz nas o tym na piśmie w ciągu 30 dni, a w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia, zwrócimy Ci wpłaconą składkę pomniejszoną jedynie o koszt ochrony za okres, w którym jej udzielaliśmy.

Jeżeli chcesz wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, Twoją rezygnację potraktujemy jako wiążącą z ostatnim dniem miesiąca po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca w którym poinformowaleś nas o swojej decyzji.

Pamiętaj, że za okres wypowiedzenia zobowiązany jesteś do opłacenia skladki. Zwrócimy Ci jednak składkę za niewykorzystany okres ochrony np. gdy opłaciłeś składkę z góry za cały rok obowiązywania Umowy ubezpieczenia.

Twoja umowa ubezpieczenia rozwiąże się również jeżeli nie opłaciłeś składki w wymaganym terminie lub jeżeli przed rocznicą polisy zostanie złożone oświadczenie o braku woli przedlużenia Umowy ubezpieczenia na kolejne roczne okresy ubezpieczenia.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam dokumenty:

Pisemne oświadczenie dotyczące odstąpienia/rezygnacji z umowy.

Sposoby wysłania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz