Menu back

Niezgodność salda

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Niezgodność salda

Posiadasz produkt grupowego ubezpieczenia zdrowotnego i dotarł do Ciebie monit z informacją o nadpłacie lub niedopłacie składki.

Jak załatwić tę sprawę 

Aby wyjaśnić niezgodności, zadzwoń pod nr 224 224 224 lub skontaktuj się ze swoim agentem serwisującym.

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz