Menu back

Duplikat certyfikatu

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Potrzebujesz duplikatu certyfikatu

Zginął Ci certyfikat. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.

Jak załatwić tę sprawę 

Duplikat możesz otrzymać:

  • zgłaszając potrzebę telefonicznie pod numer 224 224 224
  • zgłaszając pisemną prośbę

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz