Allianz Bezpieczne Życie - ubezpieczenie życia i zdrowia 

Twoje ubezpieczenie na życie

Przesuń, by zobaczyć więcej

Przykładowe świadczenia, dostępne w ramach ubezpieczenia, w zależności od wybranego wariantu.
Gdyby Ciebie zabrakło
jednorazowe świadczenie 
Gdy osierocisz dzieci
Assistance pogrzebowy w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub członka rodziny w następstwie wypadku
organizacja i pokrycie wskazanych w o.w.u. kosztów pogrzebu i przejazdu na pogrzeb
Poważne zachorowania
świadczenie w razie zaistnienia poważnego zachorowania zdefiniowanego w o.w.u.
Pomoc medyczna po poważnym zachorowaniu
organizacja i pokrycie kosztów świadczeń medycznych wymienionych w o.w.u.
Pobyt w szpitalu
świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
Koszty leków po pobycie w szpitalu
świadczenie w wysokości poniesionych kosztów zakupu leków po pobycie w szpitalu
Operacja lub powikłania związane z operacją
świadczenie w przypadku poddania się zabiegowi operacyjnemu lub wystąpieniu powikłań pooperacyjnych
Zabiegi chirurgii jednego dnia
świadczenie za poniesione koszty zabiegu chirurgii jednego dnia  
Leczenie specjalistyczne

• świadczenie za poddanie się leczeniu specjalistycznemu 

• 11 metod leczenia specjalistycznego

Wypadek i zwrot kosztów leczenia poniesionych w następstwie wypadku

• świadczenie za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu

• pokrycie kosztów leczenia po wypadku

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
świadczenie za uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku
Urodzenie dziecka
świadczenie jednorazowe na każde dziecko 
Assistance po urodzeniu dziecka
dodatkowe wsparcie po urodzeniu dziecka
Gdy zabraknie kogoś z Twoich bliskich

świadczenie w razie śmierci członka rodziny

 

Assistance i telemedycyna
organizacja i pokrycie kosztów usług assistance wymienionych w o.w.u.
Wsparcie dla ubezpieczonego w razie choroby nowotworowej
Wsparcie dla ubezpieczonego na wypadek zawału lub udaru
Dodatkowe świadczenia w razie wypadku komunikacyjnego, w którym ucierpi ubezpieczony
Dodatkowe świadczenia w razie wypadku, w którym ucierpi ubezpieczony
Wsparcie w razie choroby lub wypadku dzieci ubezpieczonego do 25. r.ż.
Wsparcie w razie choroby lub wypadku rodziców ubezpieczonego (bez ograniczenia wiekowego)
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.

Często zadawane pytania o ubezpieczenie na życie Alllianz Bezpieczne Życie

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.