Konsultacje lekarskie i zniżki na badania

Dodatek do ubezpieczeń Twoje Życie i Twój Plan
Z ubezpieczeniami Twoje Życie i Twój Plan – w związku z udziałem w akcji promocyjnej – otrzymujesz bezpłatny dostęp do konsultacji lekarskich oraz atrakcyjne zniżki na badania.

Aby umówić się na konsultację telefoniczną lub wizytę u specjalisty:

Na wizyty u specjalistów możesz umówić się też w wybranych placówkach grupy LUX MED

Znajdź placówkę medyczną

Na badania genetyczne umówisz się online. Szczegółowe informacje oraz kod uprawniający do 20% zniżki znajdziesz po zalogowaniu do serwisu Mój Allianz.

 

Na badania specjalistyczne umówisz się telefonicznie. Szczegółowe informacje oraz kod uprawniający do 10% zniżki znajdziesz po zalogowaniu do serwisu Mój Allianz.

Jeśli kupiłeś ubezpieczenie przed 4 września 2021 r. i jesteś Ubezpieczonym Głównym, w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy możesz skorzystać z bezpłatnych badań kontrolnych, w tym specjalistycznych badań krwi. Badania kontrolne możesz wykonać w jednej wybranych placówek medycznych grupy LUX MED. 
 Znajdź placówkę medyczną

Dodatkowo w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy każdy Ubezpieczony może skorzystać z dwóch rabatów:

 • na pakiet badań genetycznych,
 • na jeden z czterech pakietów specjalistycznych badań kontrolnych.

Kody z rabatami na badania znajdziesz w serwisie dummy Mój Allianz

Pełny zakres dostępnych badań znajdziesz w regulaminie:

Jeśli kupiłeś ubezpieczenie po 3 września i jesteś Ubezpieczonym Głównym, w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy możesz korzystać z nielimitowanych telefonicznych konsultacji z lekarzem internistą lub lekarzem rodzinnym. Dodatkowo w tym czasie możesz zasięgnąć 3 porad lekarza specjalisty, bez skierowania od lekarza ogólnego.
 
Aby umówić się na konsultację telefoniczną lub wizytę u specjalisty, skorzystaj z Portalu Pacjenta LUX MED   lub zadzwoń na infolinię LUX MED: +48 22 332 28 88. Na wizyty u specjalistów możesz umówić się w wybranych placówkach grupy LUX MED.
 
Dodatkowo w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy każdy Ubezpieczony może skorzystać z dwóch rabatów:
 • na pakiet badań genetycznych,
 • na jeden z czterech pakietów specjalistycznych badań kontrolnych.

Kody z rabatami na badania znajdziesz w serwisie dummy Mój Allianz

Pełny zakres dostępnych badań znajdziesz w regulaminie:

W pierwszym roku umowy możesz skorzystać z 3 wizyt u lekarzy specjalistów. Masz do dyspozycji następujących lekarzy:

Przesuń, by zobaczyć więcej

 • alergolog
 • chirurg ogólny
 • dermatolog
 • diabetolog
 • endokrynolog
 • gastroenterolog
 • ginekolog
 • hematolog
 • kardiolog
 • laryngolog
 • nefrolog
 • neurolog
 • okulista
 • onkolog
 • ortopeda
 • pulmonolog
 • proktolog
 • reumatolog
 • urolog
Kody z rabatami na badania znajdziesz w serwisie Mój Allianz w zakładce “Kupony i rabaty”.  dummy Zaloguj się

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.