Samochód – proste zgłoszenie, sprawna likwidacja szkody

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.
Masz ubezpieczenie Allianz Mój Samochód, które nie jest kontynuacją ubezpieczenia dawnej Avivy.
dotyczy ubezpieczenia Moj Samochód
Wybierz zdarzenie i sprawdź, jakie dokumenty nam dostarczyć. W trakcie rozpatrywania roszczenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Podaj swój nr telefonu lub adres email. To ułatwi nam wzajemną komunikację i przyspieszy proces rozpatrywania zgłoszenia. 
Dokumenty do szkody
Wybierz zdarzenie i sprawdź, jakie dokumenty nam dostarczyć. W trakcie rozpatrywania roszczenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Podaj swój nr telefonu lub adres email. To ułatwi nam wzajemną komunikację i przyspieszy proces rozpatrywania zgłoszenia.
 1.  
 2. Dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia (karty informacyjne, historia choroby, wyniki badań itp.)
 3. Faktury potwierdzające poniesione koszty leczenia i rehabilitacji
 4. Numer konta bankowego, na które przelejemy odszkodowanie oraz danych jego właściciela
 5. Kopia dokumentu tożsamości
 6. Sprecyzowane roszczenia
 1.  
 2. Zdjęcia/nagranie wykonane na miejscu zdarzenia w przypadku jego posiadania przez poszkodowanego  
  Instrukcja wykonania zdjęć
 3. Prawo jazdy (jeżeli uszkodzony pojazd był w ruchu)
 4. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu – dokument potwierdzający prawo własności
 5. Dyspozycja wypłaty odszkodowania (numer konta lub upoważnienie do odbioru odszkodowania przez serwis/warsztat naprawczy)
 6. Dowód winy sprawcy zdarzenia (oświadczenie spisane ze sprawcą lub dane jednostki policji interweniującej na miejscu zdarzenia)
 1.  
 2. Prawo jazdy kierującego
 3. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu
 4. Dyspozycja wypłaty odszkodowania (numer konta lub upoważnienie do odbioru odszkodowania przez serwis/warsztat naprawczy)
 5. Faktura dokumentująca naprawę pojazdu (w przypadku rozliczenia fakturowego)
 6. Zdjęcia/nagranie wykonane na miejscu zdarzenia w przypadku jego posiadania przez poszkodowanego
  Instrukcja wykonania zdjeć
 7. Jeżeli za szkodę odpowiedzialna jest osoba trzecia, niezbędne jest oświadczenie lub protokół urzędowy potwierdzający okoliczności zdarzenia
 1.  
 2. Zdjęcia pojazdu
 3. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu
 4. Dyspozycja wypłaty odszkodowania (numer konta lub upoważnienie do odbioru odszkodowania przez serwis/warsztat naprawczy)
 5. Nagranie z monitoringu w miejscu zdarzenia w przypadku jego posiadania przez Poszkodowanego
 6. Zdjęcia/nagranie wykonane na miejscu zdarzenia w przypadku jego posiadania przez poszkodowanego
  Instrukcja wykonania zdjęć
 7. Jeżeli za szkodę odpowiedzialna jest osoba trzecia, niezbędne jest oświadczenie lub protokół urzędowy potwierdzający okoliczności zdarzenia
 1.  
 2. Zdjęcia pojazdu wg. instrukcji wykonania zdjeć
 3. Kopia notatki policyjnej potwierdzającej zgłoszenie kradzieży elementów pojazdu
 4. Skan lub kopia dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu (w przypadku zatrzymania dowodu – kopia karty pojazdu)
 5. Dyspozycja wypłaty odszkodowania (numer konta lub upoważnienie do odbioru odszkodowania przez serwis/warsztat naprawczy)
 6. Faktura dokumentująca naprawę pojazdu (w przypadku rozliczenia fakturowego)
 1. Wypełnione oświadczenie dotyczące szkody kradzieżowej
 2. Kopia notatki policyjnej potwierdzającej zgłoszenie kradzieży pojazdu
 3. Kopie dowodów osobistych wszystkich właścicieli pojazdu
 4. Postanowienia z prokuratury o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży przedmiotowego pojazdu – kopia oryginału decyzji wyrejestrowania pojazdu
 5. Cesja Praw do pojazdu – oryginał 2 egz. podpisanych (przez właściciela i współwłaściciela, osoby upoważnione)
 6. Oryginał dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu – w przypadku zatrzymania ich przez Wydział Komunikacji zostaniesz poproszony o uzyskanie potwierdzenia zatrzymania dokumentów w urzędzie
 7. Kopie wszystkich dokumentów pochodzenia pojazdu (faktury, umowy kupna-sprzedaży, książki serwisowej, świadectwa homologacji, itp.)
 8. Kopia certyfikatów zabezpieczeń (faktury montażu itp.)
 9. Wszystkie komplety kluczyków do samochodu wraz ze sterownikami do zabezpieczeń przeciw kradzieżowych (odbierze od Ciebie rzeczoznawca Allianz)
 10. Nr kont właścicieli pojazdu lub upoważnienie do odbioru odszkodowania podpisane przez właścicieli
Status szkody
video o Asystencie szkody w Allianz
Status zgłoszonej szkody z ubezpieczenia Mój Samochód sprawdzisz w aplikacji Asystent Szkody.
Na bieżąco możesz śledzić proces likwidacji szkody z ubezpieczenia AC i OC. Aplikacji nie musisz pobierać na telefon. Do aplikacji będziesz wchodzić przez link, który prześlemy Ci po zgłoszeniu szkody.
Częste pytania
Zgłoś szkodę tak, jak jest Ci wygodnie - online lub telefonicznie. Jeśli zgłosisz szkodę online lub przez telefon - przyspieszysz rozpoczęcie procesu likwidacji szkody.

 

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00
 • Zrób zdjęcia, aby udokumentować przyczynę oraz szkodę 
 • Jeżeli szkodę w Twoim pojeździe wyrządził inny kierujący, spiszcie oświadczenie o kolizji drogowej, wskazując kto ponosi za nią odpowiedzialność
 • Zgłoś zdarzenie na policję w przypadku wandalizmu, kradzieży z włamaniem
 • Zgłoś niezwłocznie szkodę do Allianz
Najprościej informację o szkodzie uzyskasz dzięki aplikacji  Asystent Szkody  
W aplikacji Asystent Szkody na bieżąco informujemy Cię, na jakim etapie jest Twoja sprawa. 
Możesz też zadzwonić pod numer + 48 224 224 224 i podać numer szkody.

Masz AC i OC w Allianz?

Zadzwoń do nas – sprawdzimy, czy Twoja szkoda kwalifikuje się do BLS

Assistance to całodobowa, fachowa pomoc w trudnych sytuacjach na drodze, dostępna 7 dni w tygodniu w Polsce i innych krajach Europy.

W razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu zorganizujemy i pokryjemy koszty usług związanych z udzieleniem pomocy. W zależności od wybranego wariantu, możesz skorzystać np. z:

 •  naprawy na miejscu,
 •  holowania,
 •  pojazdu zastępczego,
 •  usługi mobilności, czyli transport kierowcy i pasażerów do dowolnego miejsca w odległości do 100 km od miejsca zdarzenia (w zależności od wybranego wariantu Assistance).

Usługi Assistance są świadczone w Polsce i za granicą 7 dni w tygodniu 24h na dobę. Wystarczy, że w razie wystąpienia zdarzenia skontaktujesz się z infolinią 224 224 224

Przy zgłoszeniu możemy zapytać Cię o:

 •  
 •  
 • Numer rejestracyjny pojazdu,
 • Markę i model pojazdu,
 • Dane kierowcy i pasażerów,
 • Dokładne miejsce zdarzenia i numer telefonu do kontaktu zwrotnego,
 • Opis zdarzenia i rodzaj wymaganej pomocy.
  •  

Co zrobić, jeśli jesteś świadkiem lub uczestnikiem wypadku/kolizji?
Należy: 

 • podjąć odpowiednie działania, które zapewniają bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku oraz - o ile to możliwe - udzielić pomocy medycznej osobom poszkodowanym i zabezpieczyć ich mienie
 • zapobiegać w miarę możliwości zwiększeniu się szkody i ograniczyć konsekwencje wypadku
 • umożliwić przedstawicielowi Allianz dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielania w tym celu pomocy i wyjaśnień.

Warsztaty partnerskie to wybrane Stacje Obsługi Samochodów w całej Polsce rekomendowane przez Allianz. 

 •  
 • W ramach wariantu AC - warsztaty partnerskie zapewniamy:
 • bezgotówkową formę rozliczenia naprawy
 • holowanie ubezpieczonego pojazdu z miejsca zdarzenia
 • samochód zastępczy na okres naprawy w warsztacie i usługa door-to-door
 • szybką i sprawną naprawę pojazdu objęta 2-letnią gwarancją
 • naprawę pojazdu na częściach zamiennych wysokiej jakości oraz w przypadku ich braku także na częściach oryginalnych
 • ponad 100 warsztatów partnerskich świadczących wysoką jakość usług
RUW – rynkowy ubytek wartości pojazdu

Jeżeli uważasz, że w związku z uszkodzeniem Twojego pojazdu zgłoszonym z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, mogła nastąpić utrata jego wartości handlowej, zgłoś roszczenie.

 
Szkoda całkowita

Jeżeli ustalone przez nas koszty naprawy przekroczą poniższą wartość, to rozliczymy Twoją szkodę jako całkowitą:

 • 70% wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym w przypadku szkody  z Autocasco
 • 100% wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym w przypadku szkody z OC sprawcy

PAMIĘTAJ: szkoda całkowita zależy od wysokości kosztów naprawy a nie od możliwości jej przeprowadzenia. Orzeczenie szkody całkowitej nie zawsze oznacza więc, że pojazd nadaje się do „kasacji”.

dotyczy  ubezpieczeń zawartych w dawnej Avivie lub zawartych w Avivie i kontynuowanych w Allianz
Potrzebne dokumenty

W ramach Assistance możesz skorzystać m.in. z holowania, samochodu zastępczego.

 Zadzwoń na +48 224 224 224   (czynne całą dobę 24/7) i wybierz Assistance.

 • Holowanie do 100 km po kolizji
 • Transport podróżujących do miejsca holowania 
 • Samochód zastępczy do 3 dni po kolizji
 • 3 telekonsultacje lekarskie w razie nagłego zachorowania
 • Holowanie do 200 km po wypadku lub awarii
 • Transport podróżujących do miejsca holowania 
 • Samochód zastępczy do 5 dni w przypadku wypadku lub kradzieży
 • 3 telekonsultacje lekarskie w razie nagłego zachorowania
 • Usprawnienie na miejscu wypadku lub awarii, również pod domem
 • 3 noclegi w hotelu po wypadku, kradzieży lub awarii
 • Ochrona opon
 • Holowanie bez limitu w Polsce i do 500 km za granicą po wypadku lub awarii
 • Transport podróżujących do miejsca holowania 
 • Samochód zastępczy do 14 dni w przypadku awarii, wypadku lub kradzieży
 • 3 telekonsultacje lekarskie w razie nagłego zachorowania
 • Usprawnienie na miejscu wypadku lub awarii, również pod domem
 • 3 noclegi w hotelu po wypadku, kradzieży lub awarii
 • Pobyt w szpitalu kierowcy i pasażerów, transport sanitarny
 • Ochrona opon
 • Kierowca zastępczy
 • Assistance działa w Polsce i Europie, z wyłączeniem Rosji.
Uszkodzenie
 
 1. Zdjęcia uszkodzeń samochodu
 2. Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym Pobierz
 3. Dowód rejestracyjny Twojego samochodu

Kradzież

 1. Dowód rejestracyjny Twojego pojazdu
 2. Karta pojazdu
 3. Zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży pojazdu na Policję
 4. Dokument potwierdzający zakup samochodu
 5. Zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu Dowiedz się więcej
 6. Komplet sterowników do urządzeń przeciw kradzieżowyc
 7. Komplet kluczyków

Jeżeli posiadasz dodatkowe ubezpieczenie szyb, zgłoszenie uszkodzenia szyb nie wpłynie na Twoją zniżkę za bezszkodową jazdę na AC w Allianz.

 Zadzwoń na +48 224 224 224  i wybierz zgłoszenie szkody. 

Świadczenie pieniężne zostanie wypłacone z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), którym są objęci kierowca i pasażerowie ubezpieczonego w Allianz samochodu.

Uraz

 1. Dokumentacja medyczna z procesu leczenia np. karta informacyjna z leczenia
 2. Zgłoszenie urazu - formularz

Śmierć

 1. Zdjęcie aktu zgonu
 2. Dokumentacja ze szpitala lub z policji o okolicznościach wypadku śmiertelnego (w tym potwierdzające fakt trzeźwości i zapięcia pasów przez poszkodowanego) np. notatka policyjna, dokument szpitalny na podstawie którego stwierdzono zgon
 3. Zgłoszenie śmierci - formularz
 • Pocztą tradycyjną - Wyślij dokumenty na adres
  TUiR Allianz Polska S.A.
  Dział Likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych
  ul. Rodziny Hiszpanskich 1
  02-685 Warszawa

Uszkodzenie auta lub innej własności

 1. Zdjęcia uszkodzeń samochodu
 2. Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym Pobierz
 3. Dowód rejestracyjny Twojego samochodu

Uraz lub śmierć

 1. Notatka policyjna z miejsca zdarzenia lub oświadczenie sprawcy
 2. Oświadczenie sprawcy szkody osobowej Pobierz
 3. Zdjęcia uszkodzeń w pojeździe z miejsca zdarzenia
 4. W przypadku urazu - dokumentacja medyczna z procesu leczenia (koszty leczenia, wizyty lekarskie, zakup leków, rachunki/faktury VAT)
 5. W przypadku śmierci - akt zgonu
Szkodę najszybciej zgłosisz online

Szkodę możesz też zgłosić: 

E-mailem

Prześlij zdjęcia dokumentów do nas na adres  szkody@allianz.pl

Telefonicznie

 Zadzwoń na +48 224 224 224 Pocztą tradycyjną

Wyślij dokumenty na adres

TUiR Allianz Polska S.A.
Dział Likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa

Status szkody

Aktualny stan zgłoszenia możesz sprawdzić za pomocą swojego konta w serwisie Moj Allianz (dawniej MojaAviva).

Po zalogowaniu, w menu głównym wybierz "Szkody i zdarzenia", a następnie wskaż typ szkody. Mój Allianz podpowie Ci kolejne kroki.

Częste pytania
 1. Zgłoszenie szkody
  Szkodę najprościej zgłosić online - w dowolnym momencie wygodnie załączasz wszystkie dokumenty lub ich zdjęcia i śledzisz status sprawy. Możesz też zgłosić zdarzenie przez telefon lub wysłać dokumenty pocztą.
 2. Wycena
  Wycenę przygotujemy na podstawie przesłanych zdjęć. W razie gdyby do wyceny potrzebne były oględziny możemy wykonać je online nawet tego samego dnia.
 3. Wypłata odszkodowania
  Wyliczone na podstawie kosztorysu odszkodowanie wypłacamy na wskazane przez Ciebie konto nawet w ciągu jednego dnia. Jeżeli zdecydujesz się na naprawę bezgotówkową, rozliczamy się bezpośrednio z warsztatem.

Brakujące dokumenty możesz dołączyć do zgłoszonej szkody na kilka sposobów:

 • Najszybciej zrobisz to online  - w serwisie Mój Allianz (dawna MojaAviva). Po zalogowaniu, w menu głównym wybierz "Szkody i roszczenia", a następnie wskaż typ szkody. Mój Allianz podpowie Ci kolejne kroki. 

Brakujące dokumenty możesz też dołączyć do zgłoszonej szkody:

 • E-mailem - prześlij zdjęcia dokumentów na odszkodowania@allianz.pl podając w tytule numer szkody
 • SMS GO - zadzwoń do nas na +48 224 224 224 i poproś konsultanta o wysłanie linku do przesłania zdjęć dokumentów

Z samochodu zastępczego możesz korzystać albo w ramach własnego assistance, albo w ramach ubezpieczenia OC sprawcy. 

W pierwszym przypadku sytuacje, w których możesz korzystać z pojazdu zastępczego zależą od wybranego wariantu assistance:

 • w podstawowym pojazd zastępczy może być udostępniony na maksymalnie 3 dni po kolizji,
 • w rozszerzonym do 5 dni po kradzieży lub wypadku,
 • w maksymalnym do 14 dni po awarii, kradzieży lub wypadku.

W drugim przypadku, jeśli zostałeś poszkodowany i Twój pojazd jest wyłączony z ruchu, a musisz poruszać się samochodem i nie masz innego, który go zastąpi - poinformuj nas o tym. Nie musisz płacić kaucji i innych opłat, o ile udostępniamy Ci pojazd zastępczy od współpracującej z nami firmy. Możesz też wybrać pojazd z innej wypożyczalni, ale wówczas mamy prawo do rozliczania kosztów po naszych stawkach, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 20/17). 

Oczywiście. Szkodę możesz naprawić ze swojego AC (o ile mieści się ona w zakresie zapisanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Musisz jednak pamiętać, że szkoda wypłacona przez Allianz zostanie zaraportowana do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Będzie się to także wiązało z utratą zniżki w AC, chyba że Allianz odzyska od sprawcy szkody kwotę wypłaconego odszkodowania. Aby przyspieszyć ten proces, warto zadbać o dokumentację z miejsca zdarzenia (zdjęcia uszkodzeń i miejsca zdarzenia, zdjęcia oświadczeń sprawcy).

Podczas zawierania umowy czy też jej odnawiania badamy Twoją historię ostatnich 7 lat ubezpieczenia. Każde wypłacone w tym czasie odszkodowane z polisy OC lub AC pomniejsza liczbę lat bezszkodowych, a co za tym idzie - ma wpływ na wysokość składki do zapłacenia. Pod uwagę możemy też wziąć sam fakt zaistnienia szkody, szczególnie jeśli miała ona miejsce w ostatnim czasie.

Jest jeden wyjątek - jeśli uszkodziłeś tylko szybę, a wykupiłeś nasze dodatkowe ubezpieczenie szyb, to ta szkoda nie będzie miała wpływu na Twoje zniżki za AC podczas odnowienia polisy.

Gdy zaliczysz stłuczkę, damy Ci szansę na prawdziwą szkołę jazdy w trudnych warunkach. Kilka godzin adrenaliny gwarantowane. Zaliczysz jazdę na śliskim torze - na specjalnie przygotowanej nawierzchni. 

Żeby zapisać się na kurs, zadzwoń na +48 224 224 224 w ciągu 14 dni od wypadku i umów się na zajęcia w dogodnym dla Ciebie terminie. 

Tak, możesz zgłosić szkodę także

 • telefonicznie pod numerem +48 224 224 224 
 • mailowo - napisz do nas na odszkodowania@allianz.pl
 • lub pocztą tradycyjną - wyślij dokumenty na adres:
  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.,
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1,
  02-685 Warszawa. 

Aby zgłosić zdarzenie mailem lub pocztą tradycyją, dołącz także formularz zgłoszenia szkody. 

ekomi

Globalne badanie satysfakcji Klienta Allianz

4.5/5

15538 Opinie

Тak oceniają nas Klienci

Wszystko przebiegło bezproblemowo, w jasny i czytelny sposób." Marcin

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)