Ubezpieczenie kredytobiorców
Pekao SA

Pomoc w spłacie kredytu hipotecznego w razie Twojej śmierci
Ubezpieczenie na życie Kredytobiorców/Pożyczkobiorców korzystających z Kredytów/Pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielanych przez Bank Pekao SA
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Ci ubezpieczenie kredytobiorców Banku Pekao SA

Przesuń, by zobaczyć więcej

dla kredytobiorców Pekao SA
Gdyby Ciebie zabrakło
wypłata sumy ubezpieczenia w wysokości 25% wartości udzielonego kredytu pomnożonej przez udział procentowy 
W razie utraty samodzielności
wypłata kwoty określonej w umowie
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem. Sprawdź w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Prześlij zgłoszenie roszczenia  za pośrednictwem strony internetowej 
lub na adres: u.szkody@mondial-assistance.pl 
Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. W tym wyślij e-mail na adres:  nnw.status@allianz.com  lub zadzwoń pod numer: 
+48 224 224 224*
– koniecznie podaj numer roszczenia.
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora
Uwaga! Poproś lekarza o dokumentację medyczną z diagnozą.
Dokument ten będzie potrzebny do rozpatrzenia sprawy przez nas. Zachowaj również rachunki za leczenie.

Często zadawane pytania o ubezpieczenie na życie
dla kredytobiorców Banku Pekao SA

Ubezpieczenie na życie przygotowaliśmy specjalnie dla kredytobiorców, którzy  zaciągają kredyt hipoteczny lub pożyczkę zabezpieczoną hipotecznie w Banku Pekao SA.
Suma ubezpieczenia odpowiada 25% wartości udzielonego kredytu/pożyczki pomnożonej przez udział procentowy (w rozumieniu o.w.u.) i jest stała w całym okresie ubezpieczenia.

Zdarzenia, które obejmujemy ochroną ubezpieczeniową to:

  • śmierć ubezpieczonego (naturalna oraz w wyniku nieszczęśliwego wypadku),
  • wystąpienie trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji (w następstwie choroby lub obrażeń ciała doznanych w wyniku wypadku).
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.