Ubezpieczenie kredytobiorców
Pekao SA

Pomoc w spłacie kredytu hipotecznego w razie Twojej śmierci
Ubezpieczenie na życie Kredytobiorców/Pożyczkobiorców korzystających z Kredytów/Pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielanych przez Bank Pekao SA
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Ci ubezpieczenie kredytobiorców Banku Pekao SA

Przesuń, by zobaczyć więcej

dla kredytobiorców Pekao SA
Gdyby Ciebie zabrakło
wypłata sumy ubezpieczenia w wysokości 25% wartości udzielonego kredytu pomnożonej przez udział procentowy 
W razie utraty samodzielności
wypłata kwoty określonej w umowie
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.

Często zadawane pytania o ubezpieczenie na życie
dla kredytobiorców Banku Pekao SA

Ubezpieczenie na życie przygotowaliśmy specjalnie dla kredytobiorców, którzy  zaciągają kredyt hipoteczny lub pożyczkę zabezpieczoną hipotecznie w Banku Pekao SA.
Suma ubezpieczenia odpowiada 25% wartości udzielonego kredytu/pożyczki pomnożonej przez udział procentowy (w rozumieniu o.w.u.) i jest stała w całym okresie ubezpieczenia.

Zdarzenia, które obejmujemy ochroną ubezpieczeniową to:

  • śmierć ubezpieczonego (naturalna oraz w wyniku nieszczęśliwego wypadku),
  • wystąpienie trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji (w następstwie choroby lub obrażeń ciała doznanych w wyniku wypadku).
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.