Zgoda KNF kończy proces uzyskiwania zgód regulacyjnych dla przejęcia Avivy w Polsce przez Allianz

Allianz ogłosił dzisiaj, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła przekazanie własności polskich spółek z Grupy Aviva.

26 marca 2021 r. Allianz zawarł umowy nabycia polskich spółek z Grupy Aviva zajmujących się ubezpieczeniami życiowymi i majątkowymi, a także funduszu emerytalnego i funduszy inwestycyjnych. Transakcja obejmuje także nabycie po 51% udziałów w spółkach joint venture Avivy i Santander Bank Polska oferujących życiowe i majątkowe produkty bancassurance. Transakcja dotyczy także spółki z Grupy Aviva działającej na Litwie.

Zgody KNF wraz z wcześniej uzyskanymi decyzjami Komisji Europejskiej, Banku Narodowego Litwy i litewskiej komisji kontrolującej inwestycje zagraniczne, kończą proces regulacyjny związany z zatwierdzeniem transakcji.

Przejęcie będzie największą transakcją Grupy Allianz od dekady. W jej wyniku Grupa zajmie drugie miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem zysku z działalności operacyjnej, a Polska stanie się kluczowym rynkiem dla Grupy Allianz.

Dzięki tej transakcji Allianz stanie się piątym co do wielkości ubezpieczycielem w Polsce i drugim pod względem wielkości składki w segmencie ubezpieczeń na życie1.

1Bazując na danych z 2020 

Petros Papanikolaou, prezes Allianz w Europie Środkowo-Wschodniej, powiedział: 
Jak możemy Ci pomóc?