Centrum prasowe

Sprawdź, co u nas słychać
Podmiot działający pod marką Allianzmarket lub Allianz Market i wykorzystujący różne domeny internetowe zawierające słowa Allianz i Market, nie jest w żaden sposób powiązany ze spółkami z grupy kapitałowej Allianz SE, jak również Allianz nie odpowiada za działalność tego podmiotu.

paź 31, 2023

Andrzej Wasilewski - nowy członek zarządu Allianz Polska odpowiedzialny za operacje i IT

Andrzej Wasilewski zostanie nowym członkiem zarządu Allianz Polska odpowiedzialnym za operacje i IT. Dołączy do firmy w pierwszym kwartale 2024 roku.
Zobacz więcej

sie 31, 2023

Kamil Stoch zainspiruje pracowników i agentów ubezpieczeniowych Allianz Polska

Allianz Polska rozpoczyna współpracę z Kamilem Stochem, wybitnym skoczkiem narciarskim i olimpijczykiem. Celem współpracy jest motywowanie i inspirowanie do rozwoju pracowników oraz agentów ubezpieczeniowych firmy.
Zobacz więcej

sie 01, 2023

Allianz Commercial w Europie Środkowej i Wschodniej – kolejne kroki

Allianz integruje segment ubezpieczeń dla firm (średnie i duże przedsiębiorstwa oraz ryzyka specjalistyczne), który od 24 lipca br. działa jako Allianz Commercial. Integracja obejmuje dawny globalny pion Allianz Global Corporate & Specialty oraz zespoły ubezpieczeń korporacyjnych na poszczególnych rynkach.
Zobacz więcej

lip 20, 2023

Zmiana Prezesa Allianz Polska

W dniu 1 września 2023 r. planowana jest zmiana na stanowisku prezesa spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska. Następcą Matthiasa Baltina ma zostać Marcin Kulawik, który do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego będzie pełnił obowiązki prezesa.
Zobacz więcej

cze 22, 2023

Strefa NNW szkolne po nowemu

Allianz Polska wprowadził zmiany w ubezpieczeniu Strefa NNW szkolne, które sprzedają agenci wyłączni firmy oraz multiagencje.
Zobacz więcej

maj 18, 2023

Na krócej, poza sezonem, po spokój, głównie w kraju – wyjazdy wypoczynkowe Polaków

Jak zmienia się podejście Polaków do wyjazdów wypoczynkowych? Co mówia badania SW Research zrealizowane na zlecenie Allianz Polska. Jakie ubezpieczenie wybrac na wyjazd krajowy lub zagraniczny? Allianz wprowadza nowe ubepzieczenie turystyczne Moja Podróż
Zobacz więcej

mar 07, 2023

Całkowicie cyfrowy proces zawierania polisy na życie w Allianz Polska

Allianz Polska wprowadził proces, w którym nie ma konieczności użycia papierowych dokumentów przy zawieraniu polisy na życie. To pierwszy w 100%. cyfrowy proces sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń na życie w portalu Mój Allianz (dawna Moja Aviva) – od złożenia wniosku, poprzez podpisanie umowy, po przekazanie klientowi polisy na trwałym nośniku. Warszawski FinTech Digital Gateways, we współpracy z Autenti.
Zobacz więcej

lut 07, 2023

Badania Norstat - długość życia

Sprawdź, co wynika z badania przeprowadzonego przez Norstat na zlecenie Allianz. Czy będziemy żyć krócej czy dłużej niż pokolenie rodziców? Jakie są zagrożenia i co możemy zrobić, aby zmienić niepokojącą sytuację.
Zobacz więcej

sty 31, 2023

Decyzja Prezesa UOKiK

W dniu 13 grudnia 2022 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję dotyczącą stosowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie niedozwolonych postanowień umownych w niektórych wzorcach umownych.
Zobacz więcej

65 - liczba wszystkich wiadomości

Rzecznik prasowy udziela informacji dziennikarzom i przedstawicielom mediów
zainteresowanym działalnością spółek Grupy Allianz Polska.

Rzecznik prasowy

Bohdan Białorucki

W sprawach związanych z indywidualnymi umowami ubezpieczenia oraz w sprawie uwag, pytań i opinii związanych z obsługą klientów prosimy o kontakt poprzez formularz.
W sprawach związanych z indywidualnymi umowami ubezpieczenia oraz w sprawie uwag, pytań i opinii związanych z obsługą klientów prosimy o kontakt poprzez e-mail
Biuro Prasowe nie udziela informacji dotyczących konkretnych umów ubezpieczenia. Do interweniowania w takich sprawach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, upoważnieni są m.in. Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, etc.
 
Artykuł 35 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844): zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe są obowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.
 
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)