Osoby korzystające aktywnie z usług finansowych, w tym inwestycji, mogą być narażone na próby nadużyć. Zdarza się, że osoby nieuprawnione podają się za przedstawicieli znanych instytucji finansowych, próbują wyłudzić dane lub też namówić do korzystania z fałszywych platform transakcyjnych lub też zainwestowania pieniędzy, kusząc obietnicą nierealnych zysków. Wykorzystują do tego kanały komunikacji cyfrowej lub zwykły telefon.

Instytucje finansowe przykładają dużą wagę do przeciwdziałania takim praktykom, zaczynając od przypominania swoim klientom, jak inwestować bezpiecznie. Działania takie podejmują również instytucje nadzorujące i organy ścigania.

Jako Allianz Polska mamy świadomość, że nieuczciwe działania mogą dotyczyć naszej marki lub oferty. Apelujemy więc do klientów o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych stron internetowych oraz autoryzowanych pośredników.

Inwestowanie w fundusze podmiotów zagranicznych 
W szczególności prosimy o weryfikację informacji i zachowanie ostrożności  przy dokonywaniu inwestycji pierwszy raz, a także gdy zamierzacie Państwo skorzystać z oferty podmiotów zagranicznych, w tym oferty Allianz Global Investors GmbH. W Polsce Klient Indywidualny może zakupić tylko polskie subfundusze inwestycyjne TFI Allianz Polska, które inwestują w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych Allianz Global Investors.  Link do polskiej strony znajduje się tutaj: https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/Inwestycje-i-emerytura/fundusze-tfi/agi.html
Co zrobić w razie podejrzenia oszustwa 

Jeśli mają Państwo wątpliwości do propozycji przedstawianych przez osoby niebudzące zaufania lub podejrzenie, że macie do czynienia z próbą oszustwa, prosimy o podjęcie działań, które są w interesie wszystkich uczciwych klientów i instytucji.

Prosimy przesłać wiadomość na poniżej podane adresy, a w uzasadnionych sytuacjach prosimy też o zgłoszenie podejrzenia przestępstwa na policję. 

Jeśli podejrzenie nieuczciwych działań dotyczy oferty Allianz Global Investors
W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt mailowy: