Zarządzający aktywami

Grzegorz Zubrzycki

www.allianz.pl - Grzegorz Zubrzycki

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Zarządzający Portfelem Akcji

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Wydział Zarządzania, specjalność Rachunkowość, Finanse (1996 rok). W 1994 roku uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych (nr 826) a w 1997 roku Doradcy Inwestycyjnego (nr 124). W latach 1994 - 1997 pracował w DM Penetrator S.A. w Krakowie w Dziale Inwestycji Kapitałowych, następnie w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej. W latach 1998 – 2001 doradca Inwestycyjny w Skarbiec TFI S.A. a następnie PBK Atut TFI S.A. (2002-2003). Od lipca 2003 roku odpowiedzialny za działalność inwestycyjną spółki ubezpieczeniowej KUKE S.A. Pracownikiem PTE Allianz Polska S.A. jest od marca 2006 roku, będąc odpowiedzialnym za portfel akcji. W późniejszym okresie zostało mu powierzone stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzana Aktywami, a także został powołany w skład Zarządu PTE. Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 2012 roku.

Rafał Trzop

www.allianz.pl - Rafał Trzop

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, Zarządzający Portfelem Dłużnym

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w której zdobył w 2001 roku tytuł magistra ekonomii o specjalności finanse i bankowość. Posiada certyfikat organizacji International Securities Markets Association (ISMA) z zakresu funkcjonowania międzynarodowych rynków instrumentów dłużnych, który zdobył w Lucernie w 2001 roku. W latach 2000 – 2004 był zatrudniony w banku inwestycyjnym Commerzbank Securities w oddziałach w Pradze i Londynie na stanowisku dealera instrumentów dłużnych. Był odpowiedzialny za współpracę i transakcje z bankami i inwestorami instytucjonalnymi z państw Europy Centralnej, w tym głównie z Polski, w zakresie obrotu obligacjami i instrumentami pochodnymi, a także koordynował projekty emisji obligacji strukturyzowanych na rynkach wspomnianych państw. W latach 2004 – 2005 pracował na stanowisku Zarządzającego Portfelem Dłużnym OFE w PTE DOM S.A. (obecnie PTE Warta S.A.), gdzie odpowiadał za kształtowanie strategii inwestycyjnej Funduszu w zakresie obligacyjnej części portfela aktywów. Pracę w PTE Allianz Polska S.A. rozpoczął w sierpniu 2005 roku, gdzie od początku był odpowiedzialny za inwestycje dłużnej części portfela OFE, następnie wszedł w skład Komitetu Inwestycyjnego oraz objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami.

Komitet inwestycyjny

www.allianz.pl - Komitet inwestycyjny

Dla realizacji podstawowego celu, jakim jest zarządzanie aktywami Funduszy został powołany w PTE Allianz Polska S.A. Komitet Inwestycyjny. Ten wieloosobowy organ ma za zadanie określanie ogólnej strategii Funduszu i dokonywanie strategicznej alokacji aktywów. Komitetowi przewodniczy Prezes Zarządu PTE, a w jego skład wchodzą ponadto: Wiceprezes Zarządu będący Dyrektorem Departamentu Zarządzania Aktywami, Członek Zarządu oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami.

Więcej o PTE Allianz Polska S.A.