Zarząd PTE Allianz Polska S.A.

Zbigniew Świątek - prezes zarządu

www.allianz.pl - Zbigniew Świątek - prezes zarządu

Zbigniew Świątek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, w której uzyskał w 1993 roku tytuł magistra ekonomii Wydziału Ekonomiki Produkcji.

W tym samym roku rozpoczął swoją karierę w ubezpieczeniach i podjął pracę dla TUiR Warta. Zajmował się m.in. sprawozdawczością i analizą finansową, a od 1998 roku pełnił funkcję naczelnika Wydziału Zarządzania Kosztami.

Z grupą Allianz związany jest od 1999 roku, gdzie zaczynał jako koordynator Wydziału Sprawozdawczości w Departamencie Finansów i Zarządzania Aktywami, a następnie jako kierownik Zespołu ds. Kontroli Finansowej. W 2006 roku objął funkcję dyrektora Departamentu Kontroli Finansowej w spółkach ubezpieczeniowych Allianz Polska. Od 2006 roku, przez okres dwóch lat zasiadał także w zarządzie Allianz Alp sp. z o.o. na stanowisku członka, a następnie prezesa zarządu. W 2008 roku objął w zarządzie TU Allianz Życie Polska oraz TUiR Allianz Polska funkcję członka zarządu a następnie wiceprezesa odpowiedzialnego za pion finansów. Od 2016 roku pełni funkcję prezesa PTE Allianz Polska S.A.

Grzegorz Zubrzycki - wiceprezes zarządu

www.allianz.pl - Grzegorz Zubrzycki - wiceprezes zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Wydział Zarządzania, specjalność Rachunkowość, Finanse (1996 rok). W 1994 roku uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych (nr 826) a w 1997 roku Doradcy Inwestycyjnego (nr 124).

W latach 1994 - 1997 pracował w DM Penetrator S.A. w Krakowie w Dziale Inwestycji Kapitałowych, następnie w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej. W latach 1998 – 2001 doradca Inwestycyjny w Skarbiec TFI S.A. a następnie PBK Atut TFI S.A. (2002-2003). Od lipca 2003 roku odpowiedzialny za działalność inwestycyjną spółki ubezpieczeniowej KUKE S.A.

Pracownikiem PTE Allianz Polska S.A. jest od marca 2006 roku, będąc odpowiedzialnym za portfel akcji. W późniejszym okresie zostało mu powierzone stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzana Aktywami, a także został powołany w skład Zarządu PTE. Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 2012 roku.

Jerzy Nowak - członek zarządu

www.allianz.pl - Jerzy Nowak - członek zarządu

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.

Po ukończeniu studiów pracował na oddziale chirurgii Centralnego Szpitala Kolejowego (obecnie Szpital Specjalistyczny w Międzylesiu). W latach 1993-1999 zarządzał NZOZ-em specjalizującym się w zabiegach operacyjnych.

Od 1997 roku związany z Grupą Allianz w Polsce. Pełnił funkcje Głównego Konsultanta Medycznego, Dyrektora Departamentów: Sprzedaży, Ubezpieczeń Życiowych Indywidualnych i Grupowych, Ubezpieczeń Zdrowotnych, Ubezpieczeń Turystycznych, Ubezpieczeń NNW oraz Bancassurance, w latach 2003-2011 wiceprezes TU Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A. W latach 2000-2002 był wykładowcą w Akademii Ubezpieczeń i Bankowości.

Od stycznia 2011 roku odpowiedzialny za rozwój sprzedaży Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez PTE Allianz Polska S.A. Od dnia 6 marca 2012 roku jest członkiem zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Więcej o PTE Allianz Polska S.A.