Menu back

Oferta ubezpieczeń majątkowych dla małego i średniego biznesu

Twoja Firma

gdy chcesz dopasować ubezpieczenie do charakteru działalnosci, wybierz polisę Allianz 

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Warto wiedzieć, gdy myślisz o ubezpieczeniu swojej firmy  

Masz kilka lokalizacji 

Możesz zawrzeć jedną polisę dla wszystkich lokalizacji Twojej firmy oraz dopasować ochronę do specyfiki dzialaności w każdym miejscu. 

Wynajmujesz lokal, budynek

Mamy rozwiązania dla wynajmujących budynek lub lokal na cele gospodarcze lub co najmniej 2 lokale na cele mieszkalne.

Zatrudniasz pracowników 

Rekomendujemy ubezpieczenie pracodawcy na wypadek szkód wyrządzonych własnym pracownikom, w tym również uszkodzenia ich mienia np. rzeczy osobistych oraz szkód wyrządzonych przez pracowników innym osobom np. klientom Twojej firmy.

W zależności od wyboru zakresu ubezpieczenia, polisa może przydać Ci się w razie:

 • zniszczeń budynku, lokalu lub elementów reklamowych 
 • zniszczenia lub utraty maszyn i urządzeń
 • utraty lub zniszczenia sprzętu elektronicznego 
 • szkód w wynajętym lokalu
 • kradzieży lub zniszczenia wartości pieniężnych 
 • stłuczenia szyb i szklanych elementów
 • graffiti lub wandalizmu
 • utraty lub uszkodzenia towaru w transporcie 
 • stwierdzenia, że potrzebna jest pomoc fachowca
www.allianz.pl - Ubezpieczenie bezpieczny biznes 

Pakiet Bezpieczny Biznes

Zapewnia elastyczną i kompleksową ochronę ubezpieczeniową zarówno dla przedsiębiorców dopiero rozwijających własny biznes jak i firm, które posiadają stabilną pozycję rynkową.

Korzyści:

 • Elastyczna i kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa
 • Ochrona majątku firmy
 • Finansowa rekompensata strat w razie różnych zdarzeń

 

www.allianz.pl - Allianz Biznes Plus - z ubezpieczeniem od utraty zysku i usługami Assistance 

Allianz Biznes Plus

Szeroki zakres tego ubezpieczenia stanowi solidną podstawę działalności gospodarczej. Allianz Biznes Plus chroni ubezpieczeniem m.in.: budynki, lokale, rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne. W zakresie ubezpieczenia możesz mieć objęte ochroną takie zdarzenia jak m.in.: pożar, uderzenie pioruna, przepięcie, kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm oraz różne inne niezdefiniowane w OWU.Korzyści:

 • Zapewnienie środków finansowych na pokrycie strat
 • Możliwość kształtowania i rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
 • Możliwość rozszerzenia zakresu o ubezpieczenie asysty prawnej

 

www.allianz.pl - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Sprzęt elektroniczny oraz dane przechowywane na nośnikach magnetycznych stanowią najczęściej strategiczną wartość dla firmy. Z ubezpieczeniem Allianz można nie tylko naprawić lub kupić nowy sprzęt, ale także sfinansować koszty odtworzenia baz danych.

Korzyści:

 • Ubezpieczenie na wysokie sumy ubezpieczenia
 • Zabezpieczenie od wielu ryzyk w formule All Risk
 • Brak konieczności przedstawienia wykazu sprzętu przy zawarciu umowy
www.allianz.pl - Programy branżowe 

Programy branżowe

Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw mogą korzystać ze specjalnych wariantów ubezpieczenia Bezpieczny Biznes. Przeanalizowaliśmy ryzyka związane z prowadzeniem danej działalności i proponujemy pakiety uwzględniające potrzeby i specyfikę wielu gałęzi biznesu.

Aby zabezpieczyć solidnie swoją firmę, wystarczy wybrać odpowiedni pakiet branżowy: Apteki, Budownictwo, Biuro, Edukacja, Handel detaliczny, Hotel i gastronomia, Naprawa i serwis, Zdrowie i uroda

Korzyści:

 • Jedna polisa dla wszystkich lokalizacji
 • Ochrona majątku od pożaru i innych zdarzeń losowych, również w formule All Risk
 • Zabezpieczenie na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim

 

  Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Assistance 24h

www.allianz.pl - Assistance Allianz  

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

www.allianz.pl - Obsługa polisy 

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.