Ubezpieczenie Mój Samochód

ZIELONA KARTA

WIĘCEJ O UBEZPIECZENIU ZIELONA KARTA

Zielona Karta (Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego)  to ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski w państwach, w których nie obowiązuje Twoja polisa OC.

Dzięki Zielonej Karcie:

  • będziesz mieć spokojną podróż, ponieważ Zielona Karta znosi wymóg zakupu ubezpieczenia OC komunikacyjnego na granicy kraju, który jest członkiem Systemu Zielonej Karty,
  • nie będziesz pokrywać kosztów z własnej kieszeni w razie wyrządzenia innemu uczestnikowi ruchu szkody majątkowej, czy osobowej.

 

Sprawdź naszą ofertę Mój samochód

W JAKICH KRAJACH POTRZEBUJESZ ZIELONEJ KARTY

Aktualny spis wszystkich krajów, w których obowiązuje Zielona Karta, znajdziesz na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: www.pbuk.pl

Treść polisy jest sporządzana w języku polskim, angielskim i francuskim.

JAK KUPIĆ ZIELONĄ KARTĘ

Zieloną Kartę może wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terenie Polski. Okres, na jaki wystawiany jest certyfikat Zielonej Karty to 15, 30 lub więcej dni - maksymalnie na 1 rok.

Zawarcie ubezpieczenia Zielonej Karty wiąże się z opłaceniem dodatkowej składki.

 

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ

 

W razie wystąpienia zdarzenia zgłoś szkodę przez nasz formularz online.

 

 

Jeśli spowodujesz wypadek w jednym z krajów Systemu Zielonej Karty, po prostu oderwij kopię swojej Zielonej Karty i daj ją osobie poszkodowanej. Zielona Karta jest tak przygotowana, aby można było bez problemu oderwać jej część i wręczyć poszkodowanemu.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

 

Jeżeli szukasz dokumentów dla umów zawartych do dnia 5.03.2019 r. sprawdź INNE DOKUMENTY

Szukasz archiwalnych dokumentów? Sprawdź nasze ARCHIWUM DOKUMENTÓW

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.