Menu back

Zielona Karta

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie Zielona Karta

www.allianz.pl - Zielona karta

Ubezpieczenie Zielona Karta (Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego) będzie Ci potrzebna jeśli będziesz wyjeżdżać za granicę, ale tylko do niektórych państw.

Kupując Zieloną Kartę w Allianz:

 • Będziesz mieć spokojną podróż ponieważ Zielona Karta znosi wymóg zakupu ubezpieczenia OC komunikacyjnego na granicy kraju będącego członkiem Systemu Zielonej Karty, na terenie którego Twoja polisa OC nie obowiązuje
 • Nie będziesz pokrywać kosztów z własnej kieszeni w razie wyrządzenia szkody majątkowej, czy osobowej innemu uczestnikowi ruchu

 

To ubezpieczenie kupisz:

 • Przez telefon
 • U agenta

 

Zadzwoń do nas 224 224 224. Konsultant policzy składkę i odpowie na Twoje pytania. 

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Zielona Karta

 • Ogólne informacje

 • Zawarcie Zielonej Karty

 • Kiedy i jak działa Zielona Karta

 • W razie szkody

Ogólne informacje

Zielona Karta to ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski, na terytorium takich państw jak:

 • Ukraina, Mołdawia,
 • Białoruś, Rosja, Azerbejdżan,
 • Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Macedonia,
 • Tunezja, Maroko, Turcja,
 • Izrael, Iran.

Treść polisy jest sporządzana w języku polskim, ale także angielskim i francuskim.

Zielonej Karty nie potrzebujesz, gdy wyjeżdżasz do Austrii, Andory, Belgi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gibraltaru, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier, Wysp Normandzkich, Wyspy Man oraz Wysp Owczych. W tych krajach wystarczy, że będziesz posiadać ważną polisę OC.

Zawarcie Zielonej Karty

Zieloną Kartę może wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terenie Polski. Okres na jaki wystawiany jest certyfikat Zielonej Karty to 15, 30 dni, lub dłuższy- maksymalnie na 1 rok.

Zawarcie ubezpieczenia Zielonej Karty wiąże się z opłatą dodatkowej składki.

Kiedy i jak działa Zielona Karta

Jeżeli masz u nas zawarte ubezpieczenie Zielona Karta to my przejmiemy na siebie odpowiedzialność cywilną w zakresie wypłaty należnego odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim przez posiadacza lub kierowcę w związku z ruchem pojazdu mechanicznego na terytorium państw  wskazanych w umowie ubezpieczenia, w zakresie ochrony wymaganej przepisami prawa obowiązującymi w państwie, na terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy,  najwyżej do limitów sumy gwarancyjnej przewidzianej w powyższych przepisach lub do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia, przy czym zawsze zastosowanie ma wyższy z tych limitów.

Jeśli spowodujesz wypadek w jednym z krajów Systemu Zielonej Karty, po prostu oderwij kopię swojej Zielonej Karty i daj ją osobie poszkodowanej. Zielona Karta jest tak przygotowana, aby można było bez problemu oderwać jej część i wręczyć poszkodowanemu.

W razie szkody

W razie wypadku, czy kolizji pojazdu zadzwoń na naszą infolinię Allianz 224 224 224.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych 

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Jak kupić ubezpieczenie

Skontaktujmy się

Wypełnij formularz. Oddzwonimy!

U Agenta

Spotkanie z agentem

Kup online

Policz składkę i kup polisę online