Menu back

OC graniczne

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie graniczne

www.allianz.pl - Ubezpieczenie graniczne

Ubezpieczenie OC graniczne jest obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi, którzy wjeżdżają do Polski lub przebywają na terenie Polski bez ważnego ubezpieczenia OC.

 

 

 

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta

  • Znajdź agenta, korzystając z wyszukiwarki agentów
  • Umów spotkanie online

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

  • Kiedy potrzebujesz ubezpieczenia OC granicznego

  • Twoje korzyści z OC granicznego

  • Jak zgłosić szkodę

Kiedy potrzebujesz ubezpieczenia OC granicznego

Ubezpieczenie OC graniczne jest dla Ciebie jeśli jesteś właścicielem pojazdu niezarejestrowanego w Polsce lub innym niżej wymienionym kraju:

Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy,

oraz terytoriach:

Lichtensteinu, Monako, San Marino, Wysp Normandzkich, Gibraltaru, Wyspy Man, Wysp Owczych.

Ubezpieczenie OC graniczne musi być zawarte:

  • na 30 dni w momencie wjazdu na terytorium RP, jeśli posiadacz lub kierujący pojazdem nie posiada ważnej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Zielonej Karty,
  • na okres od 30 dni do 12 miesięcy w przypadku, gdy podczas pobytu pojazdu na terytorium RP dojdzie do wygaśnięcia umowy OC granicznego lub Zielonej Karty.

Twoje korzyści z OC granicznego

Ubezpieczenie OC graniczne zapewnia ochronę przed skutkami finansowymi szkód, spowodowanych przez Ciebie na drodze na terenie:

Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy,

oraz terytoriach:

Lichtensteinu, Monako, San Marino, Wysp Normandzkich, Gibraltaru, Wyspy Man, Wysp Owczych.

Ubezpieczenie chroni Twój majątek, jako sprawcy szkody spowodowanej Twoim pojazdem, dając Ci pewność, że nie będziesz musiał z własnej kieszeni pokrywać jej kosztów. Z drugiej strony - gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

Jak zgłosić szkodę

W razie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową:

  • skontaktuj się z infolinią Allianz pod numerem 224 224 224

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Jak kupić ubezpieczenie

Skontaktujmy się

Wypełnij formularz. Oddzwonimy!

U Agenta

Spotkanie z agentem

Kup online

Policz składkę i kup polisę online