Menu back

Zamiana ubezpieczenia w bezskładkowe

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Zamiana ubezpieczenia w bezskładkowe

Masz polisę na życie, jednak Twoja sytuacja życiowa uległa zmianie i nie jesteś w stanie płacić składek tak, jak było to założone w momencie zakupu polisy. Do czasu rozwiązania Twoich problemów, warto skorzystać z rozwiązania, które zapewni Ci ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

Przekształcenie umowy w ubezpieczenie bezskładowe jest dostępne dla polis:

 • z grupy „Specjalnie dla …”,
 • Specjalnie dla Dziecka,
 • Allianz Rentier,
 • Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie,
 • Plan z gwarancją kapitału/Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym
 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym,
 • Plan na dziś i jutro
 • Prosperita,
 • Przyszłość dla dziecka,
 • Allianz Kalia,
 • Allianz Invest.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Wniosek o zamianę indywidualnego ubezpieczenia na życie w ubezpieczenie bezskładkowe

Zmiana umowy w ubezpieczenie bezskładkowe zostanie potwierdzona aneksem do umowy.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Inne sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

 • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

 • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz