Menu back

Zmiana Ubezpieczającego

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Zmiana Ubezpieczającego

  • Chcesz w indywidualnym ubezpieczeniu na życie dokonać zmiany Ubezpieczającego, czyli „właściciela” polisy, tj. osoby decydującej o jej warunkach oraz zobowiązanej do opłacania składek.

UWAGA: Taka zmiana nie jest możliwa w następujących umowach:

  • Indywidualne Konto Emerytalne Specjalnie dla Ciebie,
  • indywidualne ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym,
  • indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym, do której została dołączona umowa dodatkowa zwolnienie z opłacania składek na wypadek inwalidztwa.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o zmianę Ubezpieczającego i przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia.

Wniosek o zmianę Ubezpieczającego i przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia

Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli Ubezpieczającym jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Po dokonaniu zmiany nowy Ubezpieczający otrzyma od Allianz dokument potwierdzający zmianę.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz