Menu back

Zmiana trybu i częstotliwości opłacania składek

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Zmiana trybu i częstotliwości opłacania składek

  • Chcesz zmienić tryb i częstotliwość opłacania składek.

UWAGA: Składkę regularną możesz opłacać z częstotliwością: roczną, półroczną, kwartalną lub miesięczną od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Zmiana częstotliwości może nastąpić w każdą datę jej wymagalności, jeśli nowa wysokość składki osiągnie minimalną wysokość określoną przez Allianz przy określonych częstotliwościach. Możesz również zmienić tryb opłacania składek.

Jak załatwić tę sprawę 

Pliki do pobrania:

Wniosek o zmianę częstotliwości i/lub trybu opłacania składek w indywidualnym ubezpieczeniu na życie

Zgoda na obciążanie rachunku

Pamiętaj, żeby właściciel rachunku podpisał go zgodnie z wzorem złożonym w banku.

Zmiana częstotliwości opłacania składek jest potwierdzana aneksem do polisy, który Allianz wyśle na adres korespondencyjny Ubezpieczającego.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Inne sposoby złożenia dyspozycji

Pocztą, osobiście, telefonicznie

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

  • telefonicznie

dzwoniąc na infolinię 224 224 224

Uwaga: przez telefon nie możemy przyjąć zgody na obciążenie rachunku.

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz