Menu back

Zmiana wysokości składki i/lub sumy ubezpieczenia

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Zmiana wysokości składki i/lub sumy ubezpieczenia

Chcesz zmienić wysokości składki regularnej i sumy ubezpieczenia w swoim ubezpieczeniu. Możesz to zrobić, jeśli Twoja umowa indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym trwa minimum od dwóch lat.  

  • Nowa wysokość składki nie może być niższa od obowiązującej w danym momencie minimalnej składki ustalonej przez Allianz. Obniżenie składki może spowodować obniżenie sumy ubezpieczenia. 

    W takim wypadku Ubezpieczający jest o tym informowany i wymagana jest jego oraz Ubezpieczonego zgoda w formie pisemnego oświadczenia na dokonanie operacji obniżenia sumy.

  • Zmiana wysokości składki jest dokonywana w okresie prolongaty płatności składki (tj. w ciągu 30 dni od dnia wymagalności składki), a nowa wysokość składki zaczyna obowiązywać od daty pierwszej wymaganej składki przypadającej po dniu wpłynięcia wniosku do Allianz.

Jak załatwić tę sprawę 

Chcesz zmienić wysokość sumy ubezpieczenia i/lub składki ubezpieczeniowej - wypełnij i przekaż do Allianz odpowiedni dokument co najmniej 30 dni przed dniem, od którego ma obowiązywać zmiana.

Wniosek o zmianę wysokości sumy ubezpieczenia i/lub składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu z funduszem kapitałowym

Wniosek o zmiany „NA PLUS” do umowy ubezpieczenia Plan na dziś i jutro (kod produktu: ULTR)

Wniosek o zmiany „NA MINUS” do umowy ubezpieczenia Plan na dziś i jutro (kod produktu: ULTR)

Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy ubezpieczenia  Plan z gwarancją kapitału/Allianz Gwarantowany Kapitał (kod produktu: KAP) Plan pełnej ochrony (kod produktu: TER4) Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie (kod produktu: TER) Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (kod produktu: KAP)

UWAGA: W przypadku podwyższania sumy ubezpieczenia wypełnij ankietę medyczną  i dołącz do wniosku wraz z informacją o aktualnie wykonywanym zawodzie podając dlaczego chcesz podwyższyć sumę.

Zmiana wysokości składki lub sumy ubezpieczenia jest potwierdzana Aneksem do polisy, który jest wysyłany na adres korespondencyjny Ubezpieczającego.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Inne sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz