Menu back

Zmiana alokacji/przeniesienie środków

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

E-serwis

Zmiana alokacji/przeniesienie środków

Chcesz:

  • zmienić alokację składki, tj. podział procentowy dotyczący lokowania każdej następnej składki, która jest inwestowana w poszczególne fundusze,
  • przenosić środki między funduszami.

Jako Ubezpieczający, czyli „właściciel” polisy, tj. osoba decydująca o jej warunkach oraz zobowiązana do opłacania składek, możesz to zrobić w dowolnym czasie trwania umowy.

Za wykonanie przeniesienia środków pomiędzy funduszami lub zmianę alokacji składki, mogą zostać pobrane opłaty, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie których została zawarta Twoja umowa ubezpieczenia  je przewidują. Opłata ta pobierana jest poprzez umorzenie części jednostek uczestnictwa.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Jeżeli posiadasz umowę Plan na dziś i jutro:

Wniosek o przeniesienie środków między funduszami i/lub zmianę alokacji składki dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

Jeśli posiadasz umowę Allianz Invest lub Plan Inwestycyjny Profit Plus:

Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki w ubezpieczeniu Allianz Invest/ Plan Inwestycyjny Profit PLUS

Jeśli posiadasz umowę indywidualnego ubezpieczenia z UFK inną niż wskazane powyżej:

Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki regularnej w indywidualnym ubezpieczeniu na życie

UWAGA: We wniosku w części dotyczącej przeniesienia środków w kolumnie „% środków do umorzenia” wpisz, jaki % środków ze 100% środków zgromadzonych w danym funduszu ma zostać umorzony, a następnie zaalokowany w innych funduszach.  W kolumnie „% alokacji środków” zarówno w części dotyczącej przeniesienia środków jak i zmiany alokacji składki regularnej, wskazany procent musi sumować się do 100%.

O dokonaniu zmiany zostaniesz poinformowany w formie pisemnej.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz