Menu back

Wznowienie umowy

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Wznowienie umowy

Umowa Twojego ubezpieczenia uległa rozwiązaniu jakiś czas temu. Teraz chcesz wznowić ubezpieczenie.

Pamiętaj, że warunkiem wznowienia umowy ubezpieczenia jest przesłanie dokumentów wznowieniowych oraz opłacenie należnych składek wraz z opłatą wznowieniową. Zostaniesz poinformowany w formie pisemnej o podjętej decyzji odnośnie zaakceptowania ryzyka ubezpieczeniowego i wznowienia umowy oraz o wysokości należnej kwoty do wpłaty.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Formularz wznowieniowy dla umowy ubezpieczenia Plan na dziś i jutro (kod produktu: ULTR)

Wniosek o przywrócenie regularnego opłacania składek w umowie ubezpieczenia Plan na dziś i jutro, jeśli umowa ubezpieczenia Plan na dziś i jutro przekształciła się w bezskładkową

Formularz wznowieniowy dla umowy ubezpieczenia Plan Pełnej Ochrony (kod produktu: TER4)

Formularz wznowieniowy

Formularz wznowieniowy dla umowy ubezpieczenia Specjalnie dla Dziecka (ULC)

W przypadku umów wymienionych niżej dodatkowo należy dołączyć do formularza wznowieniowego ankietę medyczną:

Oświadczenie Ubezpieczonego o stanie zdrowia

  • polisa z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w wariancie ochronnym,
  • Plan z gwarancją kapitału,
  • indywidualne ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym,
  • Plan pełnej ochrony,
  • indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie.

Po wznowieniu umowy otrzymasz pismo potwierdzające wznowienie ochrony ubezpieczeniowej. 

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz