Menu back

Wypłata świadczenia z tytułu dożycia

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Wypłata świadczenia z tytułu dożycia

Twoja umowa wygasła w związku z dożyciem przez Ciebie, jako Ubezpieczonego, do dnia określonego w polisie. Chcesz, by wypłacono Ci należne świadczenie.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam dokumenty:

 

Pamiętaj, że w przypadku umów z planem edukacyjnym świadczenie z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego będzie wypłacone Ubezpieczonemu dziecku. W związku z powyższym wniosek o wypłatę świadczenia powinien być wypełniony przez Ubezpieczone dziecko i podpisany przez Ubezpieczonego i Ubezpieczone dziecko.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz