Menu back

Wypłata świadczenia rentowego

Komunikujmy się elektronicznie 


Komunikujmy się elektronicznie 


Szybko i wygodnie 

Wypłata świadczenia rentowego

Posiadasz umowę indywidualnego ubezpieczenia na życie z rentą lub „Allianz Rentier”, zbliża się rocznica Twojej umowy ubezpieczenia i chcesz skorzystać z wypłaty świadczenia rentowego.

Jako Ubezpieczający/ Ubezpieczony masz prawo złożyć wniosek o wypłatę świadczenia rentowego. Jeżeli aktualna wartość wykupu Twojej umowy ubezpieczenia jest równa lub wyższa od minimalnej wartości kapitału początkowego pozwalającego na rozpoczęcie okresu rentowego.

Minimalna wartość kapitału początkowego pozwalająca na obliczenie świadczenia rentowego, rozpoczęcie okresu odroczenia lub okresu rentowego, jeśli nie był poprzedzony okresem odroczenia wskazana jest w Tabeli opłat i limitów dołączonej do ogólnych warunków ubezpieczenia, obowiązujących dla danej umowy ubezpieczenia.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Wniosek o wypłatę świadczenia rentowego

Wniosek skutkuje rozpoczęciem okresu odroczenia lub okresu rentowego od najbliższej rocznicy polisy. Dokumenty najlepiej złożyć na co najmniej 30 dni przed datą rocznicy.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz