Menu back

Wartość polisy

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

e-serwis

Wartość polisy

  • Chcesz uzyskać informację na temat wartości zgromadzonych środków.

Jak załatwić tę sprawę 

Dokumenty nie są potrzebne, wartość polisy sprawdź online logując się do e-serwisu.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Inne sposoby złożenia dyspozycji

Pocztą, osobiście, telefonicznie

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

  • telefonicznie

dzwoniąc na infolinię 224 224 224

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz