Menu back

Dołączenie/odłączenie umów dodatkowych w umowach z wyjątkiem Planu na dziś i jutro

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Dołączenie/odłączenie umów dodatkowych w umowach z wyjątkiem Planu na dziś i jutro

Chcesz dopasować zakres ubezpieczenia do swojej sytuacji życiowej. Posiadając umowę Plan z gwarancją kapitału, Plan pełnej ochrony lub indywidualne ubezpieczenie z funduszem kapitałowym, masz możliwość:

  • zawarcia umowy dodatkowej,
  • podwyższenia lub obniżenia sumy ubezpieczenia (tylko dla umowy Plan pełnej ochrony),
  • podwyższenia lub obniżenia sumy ubezpieczenia w umowach dodatkowych,
  • zrezygnowania z umowy dodatkowej.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy ubezpieczenia  Plan z gwarancją kapitału, Allianz Gwarantowany Kapitał (kod produktu: KAP) Plan pełnej ochrony (kod produktu: TER4) Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie (kod produktu: TER) Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (kod produktu: KAP)dla umów Plan z gwarancją kapitału, Plan pełnej ochrony, Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Wniosek o zmianę wysokości sumy ubezpieczenia i/lub składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu z funduszem kapitałowym

UWAGA: W przypadku chęci zawarcia umowy dodatkowej, podwyższania sumy ubezpieczenia w umowie dodatkowej skontaktuj się ze swoim agentem i jeżeli będzie to niezbędne wypełnij ankietę medyczną  i dołącz do wniosku.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz