Menu back

Problemy z płatnością składki

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Problemy z płatnością składki

Masz polisę na życie, jednak Twoja sytuacja życiowa uległa zmianie i nie jesteś w stanie płacić składek tak, jak było to założone w momencie zakupu polisy.

Aby nie rezygnować z ubezpieczenia, możesz:

 • czasowo zawiesić płatność składki,
 • zmienić ubezpieczenie na bezskładkowe.

Oba rozwiązania są dostępne dla polis:

 • z grupy „Specjalnie dla …”,
 • Specjalnie dla Dziecka,
 • Allianz Rentier,
 • Plan z gwarancją kapitału/Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym
 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym,
 • Plan na dziś i jutro
 • Prosperita,
 • Allianz Kalia,
 • Allianz Invest.

Sposoby złożenia dyspozycji

Pocztą, osobiście, telefonicznie

 • pocztą

przesłać pocztą na adres: 

TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

 • osobiście

w jednej z naszych placówek 

 • telefonicznie 

skontaktować się z naszym doradcą i przedstawić mu sprawę pod numerem telefonu 224 224 224

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz